Morten Jeppesen

Ny direktør for Danish Hydrocarbon Research & Technology Center

onsdag 19 dec 18
|

DTU har besluttet at ansætte konstitueret direktør Morten Jeppesen som ny direktør for Center for Olie og Gas - DTU med virkning fra 19 december 2018. 

Partnerne i centeret er de fem førende danske forskningsinstitutioner Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, GEUS, Københavns Universitet samt industripartner og hovedsponsor Dansk Undergrunds Consortium.

DTU’s rektor Anders Bjarklev siger i anledning af Morten Jeppesens udnævnelse:

”Jeg er glad for, at DTU også fremover kan få gavn af Morten Jeppesens store erfaring og viden, så vi i fælleskab med centrets mange samarbejdspartnere kan arbejde videre med at forbedre olie- og gasindvindingen fra den danske undergrund. Det skal være med til at sikre, at Danmark i transitionen til det fossiluafhængige samfund har den fornødne energi til at skabe vækst og velfærd.”

I samarbejde med centrets partnere og interessenter bliver det Morten Jeppesens opgave at bygge videre på det fundament, der er lagt, og at fortsætte arbejdet med at identificere nye muligheder for at øge og forbedre indvindingen fra de danske olie- og gasfelter.

”Jeg glæder mig til, at det brede, tværfaglige forskningssamarbejde i de kommende år vil levere innovative teknologiske løsninger, så vi kan støtte olie- og gasindustriens udvikling i en omkostningseffektiv og miljømæssig ansvarlig retning til gavn for det danske samfund” siger Morten Jeppesen.

Morten Jeppesen blev uddannet geolog fra Københavns Universitet i 1991 og arbejdede for Maersk Oil indtil 2017, hvor han blev Programme Director hos Danish Hydrocarbon Research & Technology Centre. Gennem sin karriere, har Morten været involveret i en lang række projekter inden for olie- og gasefterforskning og produktion i Danmark, Qatar, Angola og Norge.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.oilgas.dtu.dk/presse/nyhedsbase/2018/12/ny-direktoer-for-danish-hydrocarbon-research-og-technology-center?id=9f053849-4ff3-427d-8c45-b5a25cb8f8c1
24 SEPTEMBER 2019