Dansk olie- og gashistorie

Dyk ned i et udpluk af nedslagspunkter i den danske olie og gas historie.

1865 – De lysende mænd

I 1800-tallet troede folk, at små skræmmende væsener hjemsøgte nætterne i vådområder og moser. Disse væsener blev omtalt som 'lysende mænd'.

Det blev senere opdaget, at de 'lysende mænd' faktisk var brændende gas. Som resultat heraf blev den første gas fundet på dansk grund i Nordjylland i 1865. 

I 1905 blev den første rigtige efterforskningsbrønd for gas boret, og ikke-kommercielle gasreservoirer blev fundet.

I 1939 var der 76 godkendte gasbrønde i Frederikshavn i Jylland.

1959 – 1965 Interesse i Nordsøen

Fundet af det enorme gasfelt Groningen i Holland i 1959 indikerede mulighederne for hydrocarbons i Nordsøens undergrund.

I 1962 opnåede Maersk en 50 år lang eksklusiv ret til at udnytte ressourcerne i Nordsøen. Samme år etablerede Maersk Dansk Undergrunds Consortium (DUC) sammen med Gulf og Shell. 

I 1965 underskrev Danmarks daværende statsminister den endelige aftale om at opdele Nordsøen mellem Norge og Danmark i henhold til medianlinjen, hvilket førte til, at Danmark gik glip af det enorme og værdifulde felt, Ekofisk. 

1966 – Den første olie

 

 

De første fund af olie i Nordsøen blev gjort ved det, der senere blev Kraka-feltet. Den første boring fandt sted den 30. september 1966. Resultatet var positivt. I perioden fra 1966-1969 udførte DUC i alt 9 yderligere boringer med en succesrate på 50%, hvilket dermed bekræftede Nordsøens potentiale (Kilde: Hahn-Pedersen, 2016).

1972 – Den første olieproduktion

I 1971 fandt DUC-partnerne det hidtil rigeste oliereserve i hvad der ville blive Dan-feltet. Det blev besluttet at starte den danske olieproduktion på dette felt. Der blev bygget platforme i et område med en vanddybde på 42 meter, hvilket gjorde det nødvendigt at installere platformene med stolper, der blev boret mere end 100 meter ned i havbunden, for at modstå de hårde vind og bølgeforhold. 

Den danske olieproduktion blev igangsat af Maersk og Prins Henrik den 4. juli 1972.

1978 – 1985 Olieproduktionen eskalerer

I 1978 var Dan-feltet stadig det eneste af DUC-felterne i produktion. Perioden fra 1978 til 1985 viste sig imidlertid at være særdeles begivenhedsrig for DUC. I perioden lykkedes det at:

- Finde seks nye felter: Regnar, Rolf, Dagmar, Gert, Elly og Harald, der bragte det samlede antal til 11 felter. 

- Konstruere og begynde produktionen på felterne Gorm (1981), Skjold (1982), og Tyra (1984)

- Begynde den første danske produktion af naturgas

- Øge olieproduktionen fra 3,2 millioner tønder olie til ca. 21,3 millioner tønder i 1985 (Kilde: Hahn-Pedersen, 2016)

 

1985 – Priskrise i olieindustrien

I slutningen af 1985 besluttede OPEC-landet Saudi Arabien at genvinde markedsandelen efter at have reduceret produktionen i flere år, for at holde den høje markedspris oppe. Produktionen blev hævet til fuld kapacitet og priserne blev gjort flydende, hvilket medførte, at oliepriserne faldt markant.

Det meget høje udbud af olie føjet til en faldende efterspørgsel resulterede i, at priserne faldt fra cirka 30 dollars per tønde til blot omkring 10 dollars per tønde. 

For at bevare produktionen af Nordsøens rentabilitet, blev DUC nødt til at rationalisere og udforske mere effektive og billigere måder at producere på.

(Kilde: Hahn-Pedersen, 2016)

1987 – Vandrette brønde

I 1987 borede Maersk Oil den første vandrette brønd - en game changer for den danske olieproduktion. De vandrette brønde var særligt velegnede til de danske felter, hvor de oliebærende lag er smalle og dækker store områder. Der havde derfor været behov for en masse lodrette brønde for at udvinde olien.

De vandrette brønde gav bedre adgang til reservoiret og adgang til mere olie og gas. 80 % af olieproduktionen ville senere komme fra vandrette brønde, der også har en produktionskapacitet på tre til seks gange højere end de traditionelle brønde (Kilde: Hahn-Pdersen, 2016).

1989 – Vandinjektion

I 1989 begyndte DUC at injicere vand ind i oliereservoirerne i Dan-feltet, for at opretholde trykket inde i reservoiret og på samme tid skubbe olien frem mod produktionsbrøndene. Vandinjektion optimerer genindvindingen af olie ved at oversvømme vand gennem det meste af reservoiret.

I dag er der 106 aktive vandinjektionsbrønde (Kilde: Danish Energy Agency Annual Report, 2013) 

1991 – Danmark bliver selvforsynende

I 1991 oversteg olieproduktionen i Danmark forbruget, hvilket gjorde Danmark selvforsynende med olie.

(Kilde: Danish Energy agency Resources and forecasts, 2016).

I 2002 nåede den årlige gasproduktion en kapacitet på 7,3 milliarder kubikmeter steget fra 2,7 kubikmeter om året i 1990. Inden for samme periode steg den årlige olieproduktion fra 46 millioner tønder olie om året til 112 millioner tønder olie om året.

En stor del af stigningen skyldtes udvidelser og udnyttelse af eksisterende teknologier. 

2014 – Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre åbner

Som del af en ny langsigtet national strategi for energiproduktion, indgik DUC en aftale om finansiering af Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre på Danmarks Tekniske Universitet, efter år med faldende produktion fra Nordsøen.

https://www.oilgas.dtu.dk/om-os/oliens-historie
3 DECEMBER 2020