Om os

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) udfører forskning til at forbedre olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen i de kommende år. Centerets forskning søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og at reducere påvirkningen af miljøet.

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC)
Se to minutter om centret

Baggrund

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) blev dannet i 2014, som en del af Danmarks langsigtede nationale strategi for energi. På vegne af Dansk Undergrounds Consortium-partnere TOTAL, Noreco og Nordsøfonden indgik Mærsk Olie (nu TOTAL) en aftale med DTU om at oprette og drive forskningscenteret Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre.

DHRTC er et partnerskab mellem fem af Danmarks førende forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Danmarks Tekniske Universitet.

Samarbejde 

I centrets arbejde er der et tæt parløb mellem forskning og ingeniørvidenskab for at finde og udvikle innovative løsninger. Det sker gennem forskning og samarbejde på tværs af universiteter og i samspil med industrien. DHRTC er et globalt center, hvorfra forskere får adgang til vigtige data og viden om oliefelterne ligesom forskningsprogrammer bliver orkestreret herfra i samarbejde med forskergrupper hos partnerne. Et af grundvilkårene i DHRTC er at sikre, at der bliver udviklet løsninger på tværs af forskellige forskningsområder, institutioner og landegrænser.

Vision

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) udfører forskning til at forbedre olie- og gasproduktionen i den Danske del af Nordsøen i de kommende år. Centerets forskning søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og at reducere påvirkningen af miljøet.

 

Som en integreret del af alle DHRTCs projekter findes en beskrivelse af, hvordan forskningsresultaterne kan modnes til teknologi, der kan forbedre olie- og gasindvindingen i Nordsøen i form af forøget produktion, forøget omkostningseffektivitet og reduceret miljømæssigt fodaftryk.  

Denne vision blev opdateret i foråret 2019, da det nye Scientific framework blev godkendt. 

4 strategiske hjørnesten Bo

https://www.oilgas.dtu.dk/om-os/lidt-om-os
24 SEPTEMBER 2019