Erfaren laborant/tekniker

mandag 11 okt 21

Send ansøgning

Frist 15. november 2021
Du kan søge om jobbet ved Centre for Oil and Gas - DTU ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Center for Olie og Gas – DTU leder efter en erfaren laborant/tekniker til at understøtte vores analytiske laboratorieaktiviteter.

Nøglerolle med teknisk baggrund til laboratorier
Center for olie og gas på DTU er et forskningscenter med en central rolle inden for energiomstillingen.  Vi udfører forskning målrettet mod en ansvarlig og effektiv olie- og gasudvinding fra den danske del af Nordsøen, der søger at reducere miljø-og klimaaftrykket.

Centret er etableret som et partnerskab mellem DTU, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt GEUS og er beliggende på DTU, Lyngby Campus. Partnerskabet er afgørende i forhold til at kunne nå vores mål og der er stor fokus på samarbejde og vidensdeling.

Teknisk nøgleperson
Du vil være et vigtigt medlem af Laboratorie- og Facilitetsteamet og vil referere til centrets laboratorieleder. Der vil være et tæt samarbejde med øvrige kolleger, især centrets forskere.  Desuden samarbejder vi med andre teknikere på tværs af DTU’s institutter samt de øvrige partnere.

Du vil have en selvstændig nøglerolle i forbindelse med den daglige drift i vores laboratorier. Betjening af udstyr vil udgøre en stor del af det daglige arbejde, hvor du i dialog med forskerne tilrettelægger arbejdet. Fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø vil altid være forudsætningen for alt arbejde ilaboratorierne.

Endelig vil du være rollemodel i forhold til at styrke brugen af ELN (electronic laboratory notebook) i forbindelse med forsøg i laboratoriet.

Da centret er et partnerskab, vil du også bidrage til at styrke effektiv brug af laboratorierne på tværs af partnerskabet.

Arbejde med gasser, råolie og organiske solventer vil være en naturlig del af dagligdagen.

En liste over dine ansvarsområder ser ud som nedenfor:

 • Indkøring, kalibrering og drift af udstyr
 • Erfaring med målinger med ionkromatografi, ICP-OES, GC­-MS og HPLC evt. andre teknikker
 • Fejlfinding og problemløsning i forbindelse med analytisk udstyr
 • Prøveforberedelse til analyse
 • Instruktion og oplæring af nye medarbejdere, studentermedhjælpere m.fl. i brugen af udstyr i laboratoriet
 • Udarbejdelse af procedurer, retningslinjer og SOP’er i forbindelse med arbejdsmiljø og aktiviteter i lab.
 • Rollemodel og rådgiver for sikkerhed og orden i laboratorierne, herunder risikovurderinger, instruktion, vejledning og kontrol samt venlig italesættelse af afvigende forhold
 • Bidrage til øget kendskab og samarbejde med forskellige laboratoriefaciliteter på tværs af partnerskabet i forhold til relevante områder for centret
 • Indkøb via DTU’s indkøbssystem
 • Medansvarlig for kemisk affaldshåndtering
 • Andre driftsopgaver såsom indkøb, service og laboratorie opvask

Struktureret, involverende samt initiativrig
Du er uddannet laborant, laboratorietekniker eller lignende med solid relevant erfaring samt et godt kendskab og interesse for sikkerhed og arbejdsmiljø. Sidstnævnte vil være en naturlig del af din daglige opgavevaretagelse.

Kendskab til DTU’s kemikalie database Kemibrug vil være en stor fordel, ligesom kendskab til elektronisk journalføring vil være en fordel.  

Dine faglige kompetencer indeholder desuden

 • Gode kommunikationsevner. Det er vigtigt, du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale, da arbejdssproget i laboratoriet er engelsk
 • Gode IT-kundskaber (bl.a. MS Office) er en fordel
 • Struktureret tilgang til arbejdet og en god ordenssans bør være dit naturlige udgangspunkt kombineret med en trang til god dokumentation

Du har en ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og du sætter en ære i selvstændig opgavevaretagelse. Støder du på forhindringer, bruger du det interne netværk, fordi du ser, at samarbejde skaber synergi

Som person er du involverende, social og god til at netværke. Samtidig er du initiativrig og har fokus på løsninger/forbedringer, som du skaber i et samarbejde med en bred vifte af parter. Du ser muligheder i stedet for forhindringer og du trives godt i en travl hverdag med mange aktører og mange bolde i luften. Du er rummelig og trives i et meget diverst miljø med mange personligheder forankret i forskellige nationaliteter og kulturer.

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder en interessant og unik mulighed for at bidrage til at styrke og udvikle laboratoriefaciliteterne i et internationalt forskningscenter og partnerskab, der fokuserer på innovation, anvendt forskning og uddannelse samt har et tæt samarbejde med partnere og industri.

Løn- og ansættelsesforhold
Lønnen fastsættes ud fra dine kvalifikationer. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/stat).

Arbejdsstedet er DTU Lyngby Campus.

Stillingen er en permanent fuldtidsstilling på DTU i Kgs. Lyngby.

Ansøgning og kontakt
Send din online ansøgning senest 15. november 2021. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter både motiveret ansøgning og CV.

Vi afholder løbende samtaler.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Laboratorieleder Karin Petersen, tlf. 2280 8833, kpet@dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.