DHRTC's fem kerneprodukter

På DHRTC har vi 5 grundlæggende kerneprodukter, som går igen i al den forskning, vi producerer. De 5 produkter er: DHRTC som R&D-partner, skræddersyede løsninger,  vidensnetværk, forskningsfaciliteter og talentudvikling. Produkterne afspejler vores unikke styrker inden for innovation og industrisamarbejde og giver et fokuseret indblik i den værdi, vi skaber med vores forskning.

DHRTC som R&D-partner

DHRTC understøtter ambitiøse og fremtidsorienterede energivirksomheder, som ønsker at bringe forskning og udvikling helt ind i deres forretning. Vi er virksomhedernes R&D-partner, som hjælper med at få løst specifikke udfordringer og at få undersøgt potentialer for nye og mere bæredygtige løsninger. Vores unikke vidensbase og evne til at omsætte den til anvendelige løsninger er en guldgrube, som en lang række virksomheder kan få glæde af.

 

Skræddersyede industriløsninger

DHRTC laver forskningsmæssige og innovative løsninger til konkrete udfordringer eller muligheder i industrien. Centeret er med i hele processen med at skabe løsningen – fra idé til prototype – og gør meget ud af at have et tæt samarbejde med industrien. På den måde mødes idégenerering, forskning og anvendelse i et frugtbart samspil.

 

Vidensnetværk

DHRTC er en netværksorganisation. Vores netværk består af hundredvis af forskere, industrifolk og eksperter med dyb indsigt i energiområdet. Netværket er internationalt og favner førende universiteter, organisationer og virksomheder, hvilket betyder, at vi har en unik vidensbase samlet i vores center. Vi bruger hinanden til informationsudveksling, idégenerering, udvikling, sparring og kvalitetssikring. Det øger vi værdien af vores projekter og bidrager til at lægge ekstra dimensioner på det, vi laver.

 

Forskningsfaciliteter

For DHRTC er forskningsfaciliteter et uundværligt element i det at skabe unik forskning og unikke løsninger. Vores forskningsfaciliteter består af maskiner og laboratorier, som tilsammen udgør et professionelt fundament i centeret. Da industriel anvendelighed er en central del af centerets dna, sørger vi for, at faciliteterne er placeret der, hvor de giver bedst værdi. Derfor har vi maskiner og testcentre placeret såvel på universiteterne som på de lokationer, hvor vores løsninger skal bringes i anvendelse.

 

Talentudvikling

DHRTC sætter en ære i at udvikle talenter, der kan bidrage til fremtidens energitransition. De kandidater og ph.d.’er, der udklækkes fra DHRTC, har en solid faglig ballast, et værdifuldt internationalt netværk, industrikendskab og en arbejdsmetode, som gør det naturligt at tænke forskning og industri sammen. Derudover er vores talenter vant til at arbejde proces- og anvendelsesorienteret, hvilket gør, at de kan indgå i industrisammenhænge med et professionelt og innovativt mindset.