Advisory Boards

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre har tre advisory boards tilknyttet: Steering Committee, Technology Application Workgroup og Scientific Committee. 

Udvalgene har en rådgivende rolle, og de danner alle grundlaget for et godt samarbejde på tværs af partnerne i DHRTC. Hvert af de tre udvalg har deres unikke fokusområde.

Steering Committee

Steering Committee følger centerets overordnede strategi og udvikling. Komiteen består af repræsentanter fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og DTU, der drøfter centerets strategi og sammen sikrer, at de tildelte midler bliver anvendt i overensstemmelse med centerets overordnede formål.

Medlemmer:

 • Henrik Tirsgaard, Total
 • Patrick Gilly, Total
 • Frederic Febvre, Total
 • Rasmus Larsen, DTU
 • Hans Nørgaard Hansen, DTU Mekanik
 • Morten Jeppesen, DHRTC

Technology Application Workgroup

Alle centerets forskningsprojekter skal have som mål at forbedre olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. Projekterne skal derfor have en klart formuleret strategi for at overføre teknologi og viden til industrien, hvilket den tekniske arbejdsgruppe skal rådgive om.Gruppen er sammensat af repræsentanter fra DUC-partnerne, andre tekniske eksperter samt centerets ledelse.

Medlemmer:

 • Henrik Tirsgaard, Total
 • Søren Frederiksen, Nordsøfonden
 • Charlotte Lind Laurentzius, Noreco
 • Jens Peter Riber, Noreco
 • Ole Hansen, Total
 • Lars Malcolm Sand, Total
 • Lars Bo Christiansen, Total
 • Lars Simonsen, DHRTC
 • Morten Jeppesen, DHRTC
 • Malene Rod Vest, DHRTC

Scientific Committee

Det videnskabelige udvalg, Scientific Committee, rådgiver centrets ledelse og består af repræsentanter fra de deltagende universiteter og forskningsinstitutioner. Udvalget kan med udgangspunkt i forskningsmiljøerne på de deltagende forskningsinstitutioner komme med anbefalinger til, hvordan forskningsmiljøet kan bidrage til at nå centrets mål.

Læs det videnskabelige udvalgs syn på DHRTCs præstationer indtil videre i vores årsrapport her

Medlemmer:

 • John K. Pedersen, Aalborg Universitet
 • Morten Pejrup, Københavns Universitet
 • Jens Jørgen Møller, GEUS
 • Søren Bom Nielsen, Aarhus Universitet
 • Georgios Kontogeorgis, DTU Kemiteknik
 • Lars Simonsen, DHRTC
 • Morten Jeppesen, DHRTC
Work programmes
Læs om nogle af de igangværende arbejdsprogrammer og projekter hos DHRTC her.
https://www.oilgas.dtu.dk/om-os/advisory-boards
3 DECEMBER 2020