Advisory Boards

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre har tre advisory boards tilknyttet: Steering Committee, Technology Application Workgroup og Scientific Committee. 

Udvalgene har en rådgivende rolle, og de danner alle grundlaget for et godt samarbejde på tværs af partnerne i DHRTC. Hvert af de tre udvalg har deres unikke fokusområde.

Steering Committee

Steering Committee følger centerets overordnede strategi og udvikling. Komiteen består af repræsentanter fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og DTU, der drøfter centerets strategi og sammen sikrer, at de tildelte midler bliver anvendt i overensstemmelse med centerets overordnede formål.

Medlemmer:

 • Henrik Tirsgaard, TotalEnergies
 • Frederic Febvre, TotalEnergies
 • Philippe Groueix, TotalEnergies
 • Rasmus Larsen, DTU
 • Hans Nørgaard Hansen, DTU Mekanik
 • Morten Jeppesen, DHRTC

Technology Application Workgroup

Alle centerets forskningsprojekter skal have som mål at forbedre olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. Projekterne skal derfor have en klart formuleret strategi for at overføre teknologi og viden til industrien, hvilket den tekniske arbejdsgruppe skal rådgive om. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra DUC-partnerne, andre tekniske eksperter samt centerets ledelse.

Medlemmer:

 • Henrik Tirsgaard, TotalEnergies
 • Ole Hansen, TotalEnergies
 • Lars Malcolm Sand, TotalEnergies
 • Lars Bo Christiansen, TotalEnergies
 • Søren Frederiksen, Nordsøfonden
 • Vibeke Nilsson Levi, Nordsøfonden
 • Charlotte Lind Laurentzius, Noreco
 • Jens Peter Riber, Noreco
 • Morten Jeppesen, DHRTC
 • Malene Rod Vest, DHRTC

Scientific Committee

Det videnskabelige udvalg, Scientific Committee, rådgiver centrets ledelse og består af repræsentanter fra de deltagende universiteter og forskningsinstitutioner. Udvalget kan med udgangspunkt i forskningsmiljøerne på de deltagende forskningsinstitutioner komme med anbefalinger til, hvordan forskningsmiljøet kan bidrage til at nå centrets mål.

Medlemmer:

 • John K. Pedersen, Aalborg Universitet
 • Pernille Harris, Københavns Universitet
 • Maj Wendorff, GEUS
 • Søren Bom Nielsen, Aarhus Universitet
 • Nicolas von Solms, DTU Kemiteknik
 • Morten Jeppesen, DHRTC
Work programmes at DHRTC
Læs om de igangværende arbejdsprogrammer og projekter hos DHRTC.