Advisory Boards

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre har tre advisory boards tilknyttet, Steering commitee, Technology Application Workgroup og Scientific Committee. 

Der er knyttet tre advisory boards til Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC). Udvalgene har en rådgivende rolle, og de danner alle grundlaget for et godt samarbejde på tværs af partnerne i DHRTC.

Hvert af de tre udvalg har deres unikke fokusområder.

Steering Committee
Steering Committee følger centerets overordnede strategi og udvikling. Komiteen består af repræsentanter fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og DTU, der drøfter centerets strategi og sammen sikrer, at de tildelte midler bliver anvendt i overensstemmelse med centerets overordnede formål.

Technology Application Workgroup
Alle centerets forskningsprojekter skal have som mål at øge olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. Projekterne skal derfor have en klart formuleret strategi for at overføre teknologi og viden til industrien, hvilket den tekniske arbejdsgruppe skal rådgive om.Gruppen er sammensat af repræsentanter fra DUC-partnerne, andre tekniske eksperter samt centerets ledelse.

Scientific Committee
Det videnskabelige udvalg, Scientific Committee, rådgiver centrets ledelse og består af repræsentanter fra de deltagende universiteter og forskningsinstitutioner. Udvalget kan med udgangspunkt i forskningsmiljøerne på de deltagende forskningsinstitutioner komme med anbefalinger til, hvordan forskningsmiljøet kan bidrage til at nå centrets mål.

Læs det videnskabelige udvalgs syn på DHRTCs præstationer indtil videre i vores årsrapport her


EOR Advanced Water Flooding
Læs om nogle af de igangværende arbejdsprogrammer og projekter hos DHRTC her.
https://www.oilgas.dtu.dk/om-os/advisory-boards
24 SEPTEMBER 2019