From idea to prototype

Processer fra idé til prototype

På DHRTC har vi en række processer, der sætter rammerne for vores arbejde og hjælper os med at sikre, at vores forskning skaber den værdi, vi forventer. Vi er sat i verden for at løse konkrete udfordringer for den danske olie- og gasproduktion i Nordsøen, og derfor har vi udviklet en procestilgang, der rammer den rette balance mellem forskning og anvendelse.

Push & Pull: idégeneration på DHRTC

Overordnet set kan man dele DHRTC’s forskning op i to retninger. Størstedelen af vores forskning er pull-forskning, hvor Total præsenterer os for de udfordringer, de står med i den danske del af Nordsøen. Vi identificerer de væsentligste af disse udfordringer i tæt samarbejde med Total og udvikler idéer til løsninger, der øger olieudvindingen, reducerer driftsomkostningerne og reducerer produktionens miljømæssige fodaftryk. Den anden retning er push-forskning, hvor vores forskere udvikler deres egne idéer i korte, intense forløb, som vi kalder Radical Innovation Sprints. 

Læs mere om vores Radical Innovation Sprint-initiativer her

Porteføljeperspektiv giver fremskridtsoverblik

Vores porteføljeperspektiv betyder, at vi kan lave en solid, kontinuerlig vurdering af, om vores forskning skaber værdi, og om vi har den rette sammensætning af programmer, der responderer på en bred vifte af Totals udfordringer i den danske del af Nordsøen. Vi evaluerer forskningsprogrammerne på de samme præmisser og skaber en gennemsigtig proces, som giver forskerne og DUC vished om, at vores forskning sender os i den rigtige retning. Samtidig giver procestilgangen os et redskab til at prioritere vores ressourcer der, hvor de skaber de bedste resultater. 

Løbende evaluering af prototyper

En af hjørnestenene i vores tilgang er vores kvartalsvise evaluering af prototyper. Hvor tredje måned laver vi en struktureret gennemgang af progressionen i centerets forskellige forskningsprogrammer og evaluerer hver enkelt prototype ud fra parametrene: vidensmiljø, kommercielt potentiale, budget for prototypen og risici forbundet med projektet. På den måde sikrer vi, at projekterne bevæger sig planmæssigt fremad og identificerer de forhindringer, der måtte stå i vejen for fremdrift. Vi kigger også på nye projektforslag og vurderer deres strategiske forretningspotentiale. 

Læs mere om, hvordan man sender nye forslag til centeret

Idea
Her finder du en formular som du kan bruge, når du indsender din idé. Vedhæft den i en mail til DHRTC-Ideas@dtu.dk.