Fra forskning til anvendelse

Forskningsprojekter på DHRTC har til formål at producere prototyper, der i sidste ende kan anvendes kommercielt. Derfor modner vi forskningsprojekter hele vejen fra indledende idéer til validerede prototyper.

Formålet med projekter inden for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centres (DHRTC) netværk er at nå et stadie, hvor koncepter er valideret, og slutbrugeren i industrien er forsynet med en håndgribelig prototype til yderligere kommercialisering og anvendelse. På centret er denne modningsproces struktureret i trin, såkaldte readiness levels (RL).

Når du udfører forskning med DHRTC er det vigtigt at vide, at vi benytter RL-skalaen, som defineret af API 71N (Technology readiness levels 0-7). Skalaen lægger en ramme for evaluering af modenhedsniveauet for en given teknologi, hvad enten det er software, hardware, arbejdsgange eller lignende. Vi evaluerer alle udviklede teknologier baseret på denne fælles ramme, der giver overblik og sammenlignelighed på tværs af prototyper af forskellig art.

*Ny løsning er demonstreret ved desk-top analyser, skalerede laboratorie-forsøg mv.

Trin 0-3, hvor jeres DHRTC-projekt udføres, spænder over modenhedsfaser fra den oprindelige idé (RL0), via konceptverifikation (RL1) og eksperimentel validering (RL2) til konstruktion af en valideret prototype (RL3). Yderligere trin på RL-skalaen involverer driftstests og kommerciel brug med mulighed for, at du som forsker kan interagere tæt sammen med specialister fra industrien.

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med teknologimodning i vores scientific framework her


Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
Download
Her kan du downloade DHRTC's generiske gate krav, som giver dig et overblik over hvad der forventes på TRL trin 1 til 3.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning/trl-forskning
28 JANUAR 2020