Ph.d Forsvar

En af Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre's (DHRTC) hjørnesten er at tiltrække og udvikle talenter inden for forskning, som er relevant for olie- og gasindustrien.

På tværs af de fem partnerinstitutioner finansierer DHRTC ph.d.-studerende inden for alt fra geologi til mekanik. Hver ph.d. er en del af et forskningsprogram, der sigter mod at demonstrere, hvordan forskningen kan bidrage til at øge indvindingen af olie og gas i Danmarks Nordsø.

Her finder du alle DHRTCs ph.d.-forsvar præsenteret på forskellige måder.


 

https://www.oilgas.dtu.dk/forskning/ph-d-forsvar
24 SEPTEMBER 2019