Laboratorier

I 2017 åbnede Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre de nye laboratorier i bygning 375 på DTU Lyngby Campus. Beskrivelserne af vores faciliteter er på engelsk, og de kan findes nederst på siden. 

Teamet bag laboratorierne består af fire kernemedarbejdere samt to eksternt tilknyttede medarbejdere. Læs mere om de forskellige medarbejderes arbejdsopgaver herunder. 

Laboratorieteamet

Karin Petersen er laboratoriechef, arbejdsmiljøkoordinator samt ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen. 

Annette Eva Jensen er ansvarlig tekniker på Reservoir Fluid området, ansvarlig for affaldshåndtering samt superbruger på indkøbssystemet. 

Jesper Hollensen er ansvarlig tekniker på Core Flooding området og sample preparation, ansvarlig for serviceaftaler samt affaldshåndtering.

Trine Fyhn Poulsen er studentermedhjælper og miljøstuderende på DTU.

Tran Thuong Dang er assisterende tekniker og udlånt 1 dag ugentligt fra forskningscenter CERE på DTU Kemiteknik.

Eksterne medarbejdere

Berit Wenzell er ekstern akademisk laboratorietekniker, ansat på DTU CEN, og hun assisterer ved SEM i rum 903.

Henning Osholm Sørensen er seniorforsker, ansat på DTU Fysik, og assisterer ved micro- og nano-CT scannerne i rum 905.

Kontakt

Karin Petersen
Laboratorie Chef
Center for Olie og Gas - DTU
22 80 88 33

Kontakt

Annette Eva Jensen
Technician
Center for Olie og Gas - DTU
21 32 73 21

Kontakt

Jesper Arvedlund Hollensen
Technician
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 03 70