Tight Reservoir Development

Nedre Kridt (TRD)

Tight Reservoir Development (TRD)
Technology Readiness Level 0

Udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer (Tight Reservoir Development, TRD) er et nyt program, som netop er startet op. Et af de lavpermeable reservoirer i Nordsøen er Nedre Kridt reservoiret. Det mergelholdige Nedre Kridt reservoir i de danske og norske sektorer af Central Graben danner et udbredt, men alligevel dårligt forstået reservoir med mulige store forekomster af olie og gas. Valdemarfeltet er det eneste felt i den danske sektor hvorfra der produceres, og data herfra danner derfor grundlaget for den forestående forskning i dette arbejdsprogram.

Da Nedre Kridt reservoiret blev aflejret, var der større tilførsel af ler til bassinet end da det yngre skrivekridt blev aflejert. Mængden af tilført ler varierede med tid, hvilket har medført, at lagene i reservoiret veksler mellem ren kalk, kalkmergel, lermergel og lersten, som det kan ses i figur 1 til højre. Tilstedeværelsen af ler i kalken medfører ændrede bjergartsegenskaber. Vigtigst er, at leret mindsker hastigheden hvormed olien kan strømme gennem bjergarten, som det er illustreret i figur 2nedenfor. Den lavere permeabilitet gør det dermed sværere at producere olien fra reservoiret og til overfladen.

Lille permeabilitet

Figur 2

TRD indeholder forskning på tværs af partnerskabet og rummer projekter inden for et bredt spektrum af discipliner fra grundliggende reservoir karakterisering, frakturanalyse og til dynamiske effekter af gas injektion.

Find mere information i DHRTC årsrapport 2017.

DHRTC hypoteser

Programmet indeholder fem hypoteser, som alle – på hver sin måde – sigter mod at finde måder til at øge olieudvindingen. Hver hypotese har forventede leverancer, som typisk vil komme fra flere arbejdspakker. Se hypoteser og arbejdspakker herunder.
Resultater fra både arbejdspakker og de enkelte forskningsaktiviteters indgår ofte til forståelsen af flere hypoteser.

De fem hypoteser er:

 • Naturlige sprækker bidrager til oliestrømning
 • Fordelingen af reservoir kvalitet kan forbedre estimatet af den tilstedeværende oliemængde.
 • Komprimering/indsynkning giver et vigtigt bidrag til drivmekanismen
 • Gasinjektion kan øge indvindingsgraden
 • Vandinjektion kan øge indvindingsgraden

De tolv arbejdspakker er:

 • Sedimentological and Stratigraphic controls on reservoir properties and heterogeneity
 • Tectonic evolution, structural modelling and 4D deformation analysis
 • Reservoir characterization, clay content and mechanical/flow properties
 • Seismic modelling and optimal inversion
 • Rock Mechanics and Rock Physics Properties for Lower Cretaceous Formations
 • Gas injection investigations
 • Phase behaviour in tight reservoirs
 • Reservoir drive from secondary gas cap development in low permeability reservoirs
 • Screening of Strongly Adsorbing Organic Acid Distributions by ATR Spectroscopy
 • Feasibility of Microfluidic Core Model Platforms - Phase 1
 • Why do four particular wells in North-Jens perform outstandingly? Investigations using a Data Analytical approach
 • Investigation of methane seeps impact on reservoir properties

Forventede nøgleleverancer

 • Sector model/Field scale fracture model
 • Updated OIIP model
 • Geo-mechanical model in 3D QC against 4D
 • Feasibility through simulation of conceptual models – Phase 1
 • Feasibility on water injection with respect to additional sweep of the reservoir 

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere:

Andre samarbejdspartnere:

Billedekilde: Finn Jakobsen et al. 2003, GEUS

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Læs mere om brugen af Technology Readiness Level skalaen her.

Ideas
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning/arbejdsprogrammer/trd
15 SEPTEMBER 2019