Gorm platform

Nedlukning

I 2020 begynder DHRTC et nyt forskningsprogram med fokus på nedlukning.

Som følge af den fremskredne alder på oliefelterne i den danske del af Nordsøen bliver nedlukning et mere og mere relevant emne. Antallet af felter og brønde som skal lukkes ned i de kommende år er betydeligt og omkostningen forbundet med nedlukningsarbejdet vil påvirke ikke kun olie- og gasoperatørerne men også den danske stat. Derudover kan nedlukningsarbejdet påvirke miljøet både under selve udførelsen med potentiel forstyrrelse af marinelivet og CO2 udledning, men også på lang sigt, hvis de brugte materialer forvitre over tid.

DHRTCs nedlukningsprogram er fokuseret på de udfordringer, der er i den danske del af Nordsøen med en vision om robust og kosteffektiv nedlukning med beskyttelse af miljøet på både kort og lang sigt. For at kunne føre denne vision ud i livet er det potentielle emneområde delt op i fire dele som vil blive diskuteret på en framing workshop i slutningen af Q1 2020. De fire områder er: Well abandonment, Environmental Impact, Facility Development og Late life Operations. Efter denne workshop vil der blive tilføjet flere detaljer om de enkelte emner til denne side.

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 15 36