Cost Transformation 2

Hypoteser og forventede nøgleleverancer

DHRTC arbejder med tre hovedhypoteser i programmet:

  • Brønd OPEX (operation cost) kan reduceres gennem proaktive interventionsaktiviteter ved at anvende et probabilistisk risikostyringspræventivt værktøj
  • Risikousikkerhed kan reduceres ved at indføre state-of-the-art modeller af korrosions-, saltudfældnings- og syremekanismer
  • Tiden en brønd er i drift kan øges gennem aktiviteter for at mildne korrosion og saltudfældning, hvilket øger brøndintegritet

Vi udvikler på fem nøgleprototyper:

  • Reservoir Souring: Prediction and Mitigation
  • Improved Prediction of Barium and Strontium Scale Formation
  • Improved Prediction of Soft Scale Formation and UDC in vertical well section
  • In-well Corrosion Prediction and Mitigation
  • Probabilistic risk management tool for well intervention