Cost Transformation 2

Forbedret Brøndkemi & Integritet (CTR2)

Formålet med programmet Enhanced Well Chemistry and Integrity er at øge den omkostningseffektive olie- og gasproduktion, dvs. kommercielt feltliv, ved reduktion af brøndrelateret OPEX og downtime. En forbedring af produktionens miljømæssige fodaftryk er en integreret del af forskningen, hvor det er muligt. Målet opnås ved hjælp af forbedrede metoder til reservoir souring, scale og korrosions-forudsigelse og formildelse. Derudover vil alle metoder blive integreret i et probabilistisk risikostyringspræventivt værktøj til planlægning af brøndinterventioner.

Programmet består af fire specifikke forskningsområder relateret til brøndintegritet og flowsikring. Områderne med uorganisk skalering, korrosion og reservoir souring er indbyrdes forbundne i brønden. Mens de alle kan tilbyde selvstændige forbedringer, forestiller vi også, at alle vil bidrage til en bedre forståelse og kvalitative og kvantitative input til den fjerde søjle, nemlig probabilistisk risikostyring. Probabilistisk risikostyring har til formål at forudsige hvilken indflydelse de tre flow assurance problemer, uorganisk skalering, korrosion og reservoir souring, kan have på brøndssvigt. Desuden kan brugen af dette i vedligeholdelsesplanlægning føre til øget effektivitet, lavere omkostninger og mindre tabt produktion af olie. 

De fire områder bidrager til verifikation af programmets overordnede hypoteser. Læs mere om forskningsområderne ved at klikke på nedenstående links:

 

 

DHRTC Hypotese

De tre hovedhypoteser i programmet er:

  • Brønd OPEX kan reduceres gennem  proaktive interventionsaktiviteter ved at anvende et probabilistisk risikostyringspræventivt værktøj
  • Risikousikkerhed kan reduceres ved at indføre state-of-the-art modeller af korrosions-, skalerings- og syremekanismer
  • Brøndoppetid kan øges gennem aktiviteter for at mildne korrosion og skalering, hvilket øger brøndintegritet
Med hensyn til hypoteserne er følgende fem nøgleprototyper:
  • Reservoir Souring: Prediction and Mitigation
  • Improved Prediction of Barium and Strontium Scale Formation
  • Improved Prediction of Soft Scale Formation and UDC in vertical well section
  • In-well Corrosion Prediction and Mitigation
  • Probabilistic risk management tool for well intervention
  

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere

Andre samarbejdspartnere

 

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning/arbejdsprogrammer/ctr-2
15 SEPTEMBER 2019