CO2-lagring i gamle olie- og gasfelter

DHRTC igangsætter et nyt forskningsprogram om CO2-lagring med en vision om at udvikle omkostningseffektiv og lavrisiko CO2-lagring, der er skræddersyet til offshore Danmark.

Danmark har en målsætning om at reducere emissioner med 70% i år 2030. Et af værktøjerne til at nå dette mål, er adgang til CO2-lagringskapacitet. De gamle olie- og gasfelter kan være en mulighed for at fremskynde den permanente lagring af CO2 takket være følgende:

  • En særdeles velbeskrevet lagringskapacitet
  • Årtiers akkumuleret viden om undergrundens adfærd
  • En reservoirforsegling, der har vist sig gastæt over geologisk tid
  • Eksisterende infrastruktur der potentielt kan genbruges
  • Afstand til kysten og beboede områder

I begyndelsen af 2021 færdiggjorde forskere på DHRTC et state-of-the-art studie om CO2-lagring. I studiet blev mangler i viden og teknologi identificeret, hvilket var begyndelsen på at definere rammerne for dette nye forskningsprogram.

Studiet fremhævede også, at teknologien allerede er moden nok til at påbegynde CCS-projekter, selvom yderligere forskning er nødvendig for at forbedre omkostningseffektiviteten af lagringsprojekter og for at fokusere på specifikke danske udfordringer.

Det forventes, at CO2-lagringsprogrammet vil fokusere på tre hovedtemaer:

  • Er kalk velegnet som lagringsreservoir for CO2?
  • Omkostningseffektive og pålidelige CO2-overvågningsmetoder
  • Brøndbarrierer i CO2 miljø og genbrug af eksisterende brønde til CO2-injektion

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 15 36