Chalk samples

Ekofisk og Tor Fm. Forbedret Indvinding (AWF1)

Formålet er, at avancerede injektionsteknikker, baseret på mere nøjagtige geomodeller, kan forbedre indvindingsgraden af olie fra Ekofisk Formationen i forhold til normal vand-injektion ved hjælp af havvand. Tidlige indikationer tyder på, at disse teknikker kan være effektive i danske kridtreservoirer.

Naturligt forekommende sprækkesystemer i kridtreservoirer er vigtige for oliens evne til at bevæge sig igennem reservoiret. En mere nøjagtig, geomekanisk baseret repræsentation af sprække-systemerne i geomodellerne kan reducere risiciene, som er forbundet med designet af vand-injektions brønde og derfor føre til en forbedret indvindingsgrad af olie fra Ekofisk reservoiret i forhold til vandinjektion baseret på nuværende geomodeller.

DHRTC Hypotese


Hypotesen er, at olieindvinding kan øges ved at anvende avancerede vandinjektions-teknikker, de såkaldte SmartWater-metoder (injektionsvandets saltindhold ændres enten ved at tilføje eller fjerne salte). Også to andre avancerede vand-injektionsteknikker er genstand for undersøgelse: Injektion med en lav koncentration af surfaktanter samt DEW (DME-Dimethyl ether Enhanced Waterflooding).

Programmet er opdelt i følgende arbejdspakker:


Forventningen er, at de avancerede vand-injektionsteknikker samt mere nøjagtige geomodeller kan forbedre indvindingen fra Ekofisk Formationen i forhold til normal vand-injektion ved hjælp af havvand. 

Forventede nøgleleverancer for TRL-3

 • Egnede IOR/EOR-metoder identificeres (injektion med modificeret saltindhold og DME waterflooding samt vand-injektion med lav koncentration af surfaktanter).
 • Workflows i forbindelse med udvikling af en diskret geomodel over sprækkenetværket.
 • Outcrop beskrivelser til kalibrering af geologiske sprække modeller af undergrunden.
 • Indvindingsprocesser i forbindelse med vand-injektion samt ”core-flooding” eksperimenter på laboratorieskala.
 • Modeller for ”core-flooding” i forbindelse med eksperimenter på laboratorie skala.
 • Karakterisering af fluider samt analysering af deres ”Wettability” (wettability beskriver præferencen for en fast overflade til at være i kontakt med den ene fluid snarere end den anden).
 • Opskalering af resultater fra ”core-flooding” eksperimenter.
 • Studie af olie/vand kemi med henblik på at forbedre modellerne.
 • Analyse af samspillet mellem bjergarten og fluider for at forstå kompaktionen af formationen.
 • Reservoirsimulering - sektormodel.
 • Dynamisk Reservoirmodel baseret på statisk geomodel med en bedre repræsentation af sprække-systemerne - delvist historisk forankret.

Samarbejde


Institutionelle samarbejdspartnere:

Andre samarbejdspartnere:


Technology Readiness Level Skala

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Outcrop Analog Studies of Chalk

Iris Fernandez
Hør Ph.d studerende ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, Iris Fernandes fortælle om hendes forskning inden for Computational Geoscience.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning/arbejdsprogrammer/awf-1
24 SEPTEMBER 2019