Forskning

Samarbejde er vejen til målet om øget indvinding af olie og gas fra Nordsøen. Derfor arbejder Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre tæt  sammen med olie- og gasindustrien. Fælles udvikling af forskningsprojekter skal sikre værdifulde løsninger.

Visionen for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er at demonstrere, hvordan forskningen kan bidrage til en øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Vejen til målet er at skabe et godt samarbejde med alle aktører i industrien, fra serviceselskaber til operatører.

DHRTC har et tæt samarbejde med industrien. Det betyder, at centret har den unikke mulighed at tilbyde forskere adgang til data fra industrien. Foruden data betyder samarbejdet også muligheder for sparring med industrifolk.

For eksterne samarbejdspartnere er der mulighed for igennem hele forskningsprocessen fra idé til afprøvede projekter, at arbejde sammen med centrets forskere og specialiserede teams inden for projektudvikling og teknologimodning.

Læs mere om nogle af de igangværende arbejdsprogrammer og projekter hos DHRTC

Mød nogle af de unge forskere

Arbejdsprogrammer og TRL skala

For at sikre de bedste løsninger for industrien knyttes forskningsprojekterne til en række arbejdsprogrammer, som hver især har fokus på en specifik problemstilling. Fælles for projekterne tilknyttet de enkelte arbejdsprogrammer er, at de alle bidrager til at løse den konkrete problemstilling.

Arbejdsprogrammer viser de tekniske løsninger og de økonomiske fordele ved forskningsresultaterne.

Arbejdet med arbejdsprogrammer foregår sideløbende med forskningsprojekterne. Efterhånden som forskningen udvikler sig, bevæger arbejdsprogrammerne sig op ad en Technology Readiness Level skala. I samme takt udvikles der potentielle nye teknologier.

Følg med i de publikationer, der udarbejdes i DHRTC om vores forskning.

 

 

 
Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
DHRTC Technology Conference
Læs mere om DHRTCs årlige teknologikonference og hold øje med tilmeldning til næste års konference her.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning
23 MARTS 2019