Forskning

Samarbejde er vejen til målet om øget indvinding af olie og gas fra Nordsøen. Derfor arbejder Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre tæt sammen med olie- og gasindustrien. Fælles udvikling af forskningsprojekter skal sikre værdifulde løsninger.

Visionen for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er at udføre forskning til at forbedre olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen i de kommende år. Centerets forskning søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og at reducere påvirkningen af miljøet. Vejen til målet er at skabe et godt samarbejde med alle aktører i industrien, fra serviceselskaber til operatører.

DHRTC har et tæt samarbejde med industrien, hvilket betyder, at centret har den unikke mulighed at tilbyde forskere adgang til data fra industrien. Foruden data betyder samarbejdet også muligheder for sparring med industrifolk.

For eksterne samarbejdspartnere er der mulighed for igennem hele forskningsprocessen, fra idé til afprøvede projekter, at arbejde sammen med centrets forskere og specialiserede teams inden for projektudvikling og teknologimodning.

Arbejdsprogrammer og TRL skala

For at sikre de bedste løsninger for industrien knyttes forskningsprojekterne til en række arbejdsprogrammer, som hver især har fokus på en specifik problemstilling. Fælles for projekterne tilknyttet de enkelte arbejdsprogrammer er, at de alle bidrager til at løse den konkrete problemstilling.

Arbejdsprogrammer viser de tekniske løsninger og de økonomiske fordele ved forskningsresultaterne. Du kan læse mere om arbejdsprogrammerne her.

Arbejdet med arbejdsprogrammer foregår sideløbende med forskningsprojekterne. Efterhånden som forskningen udvikler sig, bevæger arbejdsprogrammerne sig op ad en Technology Readiness Level skala. I samme takt udvikles der potentielle nye teknologier.

 

Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
Publications
På DHRTC har vi mange dygtige forskere, der jævnligt publicerer nye forskningsresultater. Læs mere her.
https://www.oilgas.dtu.dk/forskning
20 OKTOBER 2019