Vi forsker i at forbedre olie- og gasproduktionen i Nordsøen

Al forskning i Danish Hydrocarbon Research and Technology Center stiler mod at realisere vores vision om at forbedre olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen på tre parametre: reducerede driftsomkostninger, øget udvinding og reduktion af produktionens miljømæssige fodaftryk. Vi udfører grundforskning, løser konkrete udfordringer fra felten og skaber værdi i et komplekst netværk af partnere fra både forskningsverdenen og industrien. 

Forskning i hele produktionskæden

I DHRTC arbejder vi med en divers forskningsportefølje, der udvikler løsninger til alle led af produktionen af olie og gas i den danske del af Nordsøen – fra karakteristik af underudviklede reservoirer over sikring af produktionsplatforme til innovative ændringer af allerede kendte udvindingsmetoder. Vi dækker hele værdikæden og sikrer, at den fremtidige drift er såvel økonomisk som miljø- og sikkerhedsmæssigt bæredygtig. DHRTC bidrager på den måde til at videreføre en af de mest energieffektive olie- og gasproduktioner i verden. 

Få overblikket over DHRTC’s forskningsprogrammer her

DHRTC - en tværfaglig netværksorganisation

Et kerneaspekt i DHRTC’s forskning er vores kollaborative tilgang. Vi tror fuldt og fast på, at de bedste forskningsresultater opstår, når vi arbejder på tværs af fagligheder og ekspertiser, og derfor bringer vi hele netværksorganisationen i spil på samme tid. Vi tager imod input fra industrien og sammensætter teams af alt fra geologer til boringsingeniører fra vores 5 partnerinstitutioner, der sikrer at forskningen er anvendelig i felten. 

Læs mere om vores samarbejdspartnere

Forskningsfaciliteter i verdensklasse

Forskning i verdensklasse kræver faciliteter i verdensklasse, og derfor er vi stolte af at have adgang til en lang række state-of-the-art-faciliteter på tværs af vores netværk. Vi kan teste på mikroskala i laboratoriet, vi kan modellere, og vi kan vise skaleringspotentiale, inden vi tester on-site.

Læs mere om vores laboratorier her

Konstant talentudvikling 

Udvikling af forskningstalenter er en integreret del af vores arbejde. Vores tværfaglige og anvendelsesorienterede tilgang sætter vores kandidater og ph.d.-studerende i stand til at bidrage med solide faglige kompetencer i både forskningsverdenen og industrien, når de har fuldført deres tid hos DHRTC. 

Læs mere om talentudvikling her

 

Publications
På DHRTC har vi mange dygtige forskere, der jævnligt publicerer nye forskningsresultater. Læs mere her.
DHRTC Researchers

Vores Scientific Framework er vores videnskabelige grundlag, som sætter retningen for vores nuværende og fremtidige forskning. Find den her.