Case: Near Shore Test Center

DHRTC arbejder på at etablere et offentligt-privat konsortium, der skal stå bag opførelsen og driften af Anholt Near Shore Test Centre (NSTC) med partnere fra den akademiske verden og industri.

Målet med NSTC er at forbedre metoderne, der anvendes på tværs af offshore-industrier til belastningsestimering og strukturel design. Når NSTC er i drift, vil testcentret kunne levere unikke feltdata og forskningsmuligheder, der indebærer verdensførende forskningsinstitutioner og virksomheder.

Læs mere om NSTC i folderen her

NSTC
Visualisering af NSTC 

Vil du være en del af NSTC?
Kontakt os, hvis du er interesseret i at lære mere om projektet og hvordan du kan blive en del af NSTC. 

Kontakt

Anders Krag
Commercial Director
Center for Olie og Gas - DTU
51 35 20 34