GEUS

GEUS er den centrale rådgiver for de danske myndigheder og indgår i et tæt samarbejde med olieindustrien om forskning og rådgivning, der kan skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og produktion.

I forbindelse med udbudsrunder i Nordsøen evaluerer GEUS kvaliteten af ansøgernes arbejdsprogrammer og udarbejder notater til Energistyrelsen, og institutionen markedsfører en lang række geodata og tilbyder specielle datasamlinger til industrien.

Hovedparten af Danmarks olie- og gasressourcer findes i kalkfelter beliggende i den danske Centralgrav i Nordsøen, og GEUS har i de seneste år arbejdet med at udvide vores kendskab til kalk reservoirerne. Dette arbejde omfatter udviklingen af værktøjer, analyse af materialer, laboratorieanalyser, tolkning af data og opbygning af geologiske modeller, som kan forudsige udbredelsen og egenskaberne af reservoirerne.

Internationalt har GEUS i mange år været involveret i store regionale oliegeologiske sammenstillinger i form af blandt andet atlas værker, og institutionen bidrager til opbygningen af oliegeologisk forskningsekspertise i flere lande - blandt andet i Vietnam.

For mere information, klik her.


GEUS logo
DHRTC Researchers
Find ledige stillinger hos DHRTC her

Kontakt

Peter Frykman
Local Focal Point
GEUS

Mail

https://www.oilgas.dtu.dk/Om-os/Partnere/GEUS
24 SEPTEMBER 2019