Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) har uddannelser og forskning inden for omåderne: Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Humaniora, Teknik og Sundhed.

AAU er en dynamisk og innovativ forsknings- og uddannelsesinstitution med et internationalt udsyn. AAU er engageret i lokale, regionale og nationale problemer og satser aktivt på internationalt samarbejde.

Kompetencer og faciliteter inden for olie og gas
Den ekspertise, der er relateret til olie- og gasproduktion og -infrastruktur, er fordelt på flere institutter under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og omfatter bl.a. reservoirteknik, undervandsrobotteknologi, offshorekonstruktioner og -materialer, risikovurdering, produktionskemikalier og topsideprocesser, alt i tæt samarbejde med virksomheder i branchen, såsom Maersk Oil, Schlumberger, Halliburton, DONG osv. Snapshots af forskningsområder er fremhævet nedenfor, og mange af Aalborg Universitets andre forskningskompetencer kan være direkte eller indirekte relevante for olie- og gasproduktion. Du kan finde en ekspert inden for dit interesseområde her.

Forskning

Institut for Energiteknik har ekspertise inden for modellering, optimering, styring og fejldiagnosticering af offshoreolie- og gasproduktion. I forhold til topsideprocesserne har instituttet ekspertise inden for styring af gas/olie/vand-separatorer, olie/vandudskillelse under anvendelse af hydrocyklon samt andre processer til udskillelse af olie fra produceret vand (PW). Faciliteterne omfatter et pilotanlæg, herunder en riser, en gas/olie/vandseparator og en hydrocyklon, der er ved at blive udvidet med en membranenhed til mikrofiltrering til at understøtte fremtidige projekter rettet mod at forbedre PW-behandlingerne. Instituttet forsker ligeledes i undervandsrobotteknologi til inspektion og vedligeholdelse.

Institut for Kemi og Biovidenskab har erfaring inden for produktionskemikalier (f.eks. H2S-scavengers, anti-scale-midler), analyseteknikker, forbedret olieindvinding (EOR), fysiske og kemiske processer ved højt tryk i nær- og superkritiske medier og højtryks-faseligevægte. Forskningen i produktionskemikalier har fokus på at minimere anvendelsen af disse og genindvinde dem i topsideprocesserne med det formål at reducere driftsomkostningerne ved offshoreolie- og gasproduktion. Derudover er denne ekspertise egnet til at understøtte udviklingen af membranbaserede topsideprocesser med henblik på genindvinding af produktionskemikalier eller PW-behandling før udledning eller reinjektion

Forskningen i EOR sigter på at forstå, hvad der foregår i reservoiret ved grænsefladen mellem saltvand (f.eks. formationsvand), olie og forskellige ”flooding”-væsker under anvendelse flotationsteknikker, ”core flooding”-eksperimenter osv.

En anden kernekompetence er fysiske og kemiske processer ved højt tryk i nær- og superkritiske medier sammen med tilhørende ekspertise i højtryks-faseligevægte. Forskningsaktiviteterne i dette område omfatter udvikling af forsøgsopstillinger og relaterede procedurer samt simulering og modellering af faseligevægte og kemiske processer.

Institut for Byggeri og Anlæg har ekspertise inden for modellering af belastning fra bølger og vind og komplekse offshorekonstruktioners ikke-lineære respons – fra faste til flydende konstruktioner. Det overordnede formål med modelleringen er at estimere levetiden for en konstruktion eller konstruktionsdele, når du udsættes for de førnævnte belastninger. Dette omfatter en detaljeret undersøgelse af udviklingen af skader via ikke-lineære materialeanalyser med henblik på at forbedre nøjagtigheden af levetidsestimatet. Validiteten af de numeriske analyser testes ved hjælp af eksperimentelt arbejde. Et andet forskningsområde på instituttet er analyse af træthed og brud, nemlig overvågning af konstruktioners tilstand (SHM). Fokus er her på offshorekonstruktioners tilstand – med det formål at frembringe pålidelige og robuste metoder til fjerndetektering og -lokalisering af strukturelle skader i disse konstruktioner. Dette har betydning for offshoreindustrien, da den eksisterende inspektion, som foretages af mennesker, er både langsommelig og omkostningskrævende.

Andre forskningsområder er koncentreret om risiko-og pålidelighedsanalyse af store konstruktioner og konstruktioner, der anvendes til produktion af vedvarende energi, med særligt fokus på vindmøller og bølgeenergianlæg.

Læs mere om The Danish Centre for Risk and Safety Management her.


AAU DK logo
DHRTC Researchers
Find ledige stillinger hos DHRTC her

Kontakt

Marco Maschietti 
Local Focal Point
Aalborg Universitet 

Mail

https://www.oilgas.dtu.dk/Om-os/Partnere/Aalborg-Universitet
24 SEPTEMBER 2019