Partnere

Fundamentet for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er et bredt samarbejde mellem fem af Danmarks førende forskningsinstitutioner:

• Danmarks Tekniske Universitet
• Københavns Universitet
• Aarhus Universitet
• Aalborg Universitet
• GEUS

Partnerne samarbejder på tværs af organisationer, forskningsområder og teknologier for i fællesskab at finde de mest innovative løsninger, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen.

Centret på DTU fungerer som bindeleddet mellem partnerne. Her kan forskere fra alle institutioner og fagområder mødes om forskningsprojekter. Det er også her al viden samles op og integreres i arbejdsprogrammer.

Blandt andet på baggrund af industriens egne data forskes der i DHRTC regi i anvendelige løsninger, som kan bruges i industrien.

 

 

https://www.oilgas.dtu.dk/Om-os/Partnere
20 OKTOBER 2019