Radical Innovation Sprint 2021

Ansøgning er lukket

Tak for alle indsendte idéer! Vi glæder os til at læse dem igennem. Svar udsendes i slutningen af juni. 

Hvis du er i tvivl om din ansøgning er modtaget, så tøv ikke med at kontakte os.

En ekstern komité evaluerer de indsendte idéer anonymt og fremsætter herefter forslag til, hvilke der skal finansieres. Komitéen består af forskere, personer fra olie- og gasindustrien, naboindustrier samt personer med et innovativt mindset. 

Nyttig viden

  • Forskningssprinten finder sted mellem 1. september til 30. november 2021
  • Din idé skal have anvendelsespotentiale i den danske del af Nordsøen eller i CO2-fangst og lagring
  • Specialister fra DHRTC kan hjælpe dig med at modne din ide før ansøgningsfristen
  • Ansøgningerne vil blive evalueret i anonym form af en komité
  • Svar udsendes i slutningen af juni.