Radical Innovation Sprint 2021

DHRTC har et team, der arbejder med radikal innovation. Teamet har en mission om kontinuerligt at skubbe til den traditionelle tankegang og arbejdsmetoder i forskningsverdenen. Det sker hvert år med forskningssprinten Radical Innovation Sprint, der fokuserer på enhver ide med anvendelse i den danske del af Nordsøen.

Tak for alle indsendte idéer til RIS 2021

De udvalgte projekter har nu fået svar. Vi glæder os til at arbejde videre med projektgrupperne bag.  

En ekstern komité har evalueret de indsendte idéer anonymt og fremsat forslag til, hvilke der skulle finansieres. Komitéen bestod af forskere, personer fra olie- og gasindustrien, naboindustrier samt personer med et innovativt mindset. 

Nyttig viden

  • Forskningssprinten finder sted mellem 1. september til 30. november 2021
  • Din idé skal have anvendelsespotentiale i den danske del af Nordsøen eller i CO2-fangst og lagring
  • Specialister fra DHRTC kan hjælpe dig med at modne din ide før ansøgningsfristen
  • Ansøgningerne vil blive evalueret i anonym form af en komité
  • Svar udsendes i slutningen af juni. 

 

Artikelsamlinger fra Radical Innovation

Det er muligt at bestille en fysisk version af artikelsamlingerne og rapporterne udgivet i forbindelse med Radical Innovation. Send en mail til dhrtc-ris@dtu.dk, hvori du skriver hvilke(n) af følgende, du ønsker tilsendt:

 

  • Radical Innovation Sprint 2017
  • Radical Innovation Sprint 2018
  • Radical Innovation Sprint 2019
  • Radical Innovation: Produced Water Edition 19/20
  • Radical Innovation Sprint 2020