Halfdan

Ny teknologi til bevaring af brønde

Vi udvikler ny teknologi, der sikrer brønde og bl.a. muliggør vedligehold af den yderste sektion af brøndenes meget lange produktionsrør, hvilket hidtil ikke har været mulig. Designet af brøndene i de danske oliefelter i Nordsøen giver nogle betydelige udfordringer med strukturel integritet og udnyttelse af hele brøndens udstrækning. Brøndene er i visse tilfælde op til 10 km lange horisontalt, og derfor er det bl.a. vanskeligt at nå ud i den yderste ende og udføre det vedligeholdelsesarbejde, der skal til for at holde produktionen i gang.

Forskningen foregår i to selvstændige led: selvhelende cement og forlænget rækkevidde med coiled tubing. Begge led bidrager til at opretholde den danske olieproduktion, der udmærker sig ved at være særdeles energieffektiv i sammenligning med resten af verdens produktion. 

Forbedret cement 

Når man borer brønde, bruger man cement til at isolere og fastholde produktionsrørene, og når denne cement størkner, slår den revner. Vi arbejder på at udvikle en cement, der selv kan reparere disse revner, ved at indlejre en bakteriekultur i cementen, der danner calciumcarbonat, eller kalksten, hvor revnerne opstår. Meget få levende organismer kan overleve de ekstreme surheds-, salt-, tryk- og temperaturforhold, som cementen tilbyder, og bakterierne skal samtidig have tilstrækkelig næring til at overleve. Derfor har vi tacklet en stor udfordring ved at identificere og isolere nogle lovende bakterier, som vi er i gang med at teste med henblik på at udvikle cementen til kommerciel brug. 

Læs mere om Forbedret cement 

Forlænget rækkevidde med coiled tubing

Vi udvikler samtidig metoder, der skal gøre det muligt at komme ud i enden af de meget lange horisontale brønde. Med den nuværende teknologi kan vi kun nå ca. halvvejs ud med coiled tubing, et hult metalrør, som bruges til vedligeholdelsesopgaver, og det betyder det bliver svært at løse problemer med bl.a. saltaflejring og vand i brøndens ydre dele. Vi arbejder derfor på at udvikle et middel, der kan nedsætte friktionen, når operatøren skubber coiled tubing ned gennem brønden. Vores matematiske modeller peger på, at en nedsættelse af friktionen med det rette middel vil åbne for adgangen til dele af brønden, som ellers ikke har været tilgængelige for produktionen. Vi udfører derfor laboratorietests på midlet, som skal bevise dets potentiale til at blive rullet ud på stor skala. 

Læs mere om arbejdet med forlænget rækkevidde

Samarbejde 

Vores forskning bliver til virkelighed i sammenspil mellem en række forskellige fagligheder og ekspertiser. Et godt eksempel er arbejdet med selvhelende cement, hvor forskere, der har stor viden om bakterier, samarbejder med forskere, der har stor viden om cement, og med andre forskere, der har stor viden om, hvordan man tester cement. Kun ved at kombinere ekspertiser på denne måde opnår vi resultater, der kan komme ud og gøre en forskel i produktionen. 

Samarbejdspartnere

Improved Sweep in Deep Tor

Maiya Medetbekova
Mød Ph.D studerende ved DHRTC Maiya Medetbekova, som fortæller om sin forskning inden for radial-jet drilling i Nordsøen.

Self-healing Cement

Søren Dollerup
Mød Søren Dollerup, PhD studerende hos, DHRTC partner institution, Aarhus Universitet og hør om hans arbejde med Selv-healende cement.

Kontakt

Kitt Anita Ravnkilde
Principal Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 13 91