Brønd- og produktionsteknologi

Formålet med arbejdsprogrammet Well and Production Technology er at undersøge og modne teknologier til forbedring af integriteten og ydeevnen af eksisterende og nye brønde.

Log data fra Seismiske 4D undersøgelser og kerneboringsdata fra den etablerede observationsbrønd viser en ujævn lodret vandfront i Tor-formationen i Halfdan-feltet, med god indvinding fra den øverste sektion, men lidt eller ingen indvinding fra det dybere område. Der er et betydeligt potentiale for at øge opsvinget fra den dybe del af Tor-formationen ved at etablere radiale (jettede) brønde fra de eksisterende horisontale udviklingsbrønde.

DHRTC Hypotese

DHRTCs hypotese er, at indvinding fra den dybe Tor Formation kan forbedres ved hjælp af Radial Jet Drilling modificeret til brug i horisontale brønde.

DHRTCs hypotese er, at den økonomiske levedygtighed af eksisterende og nye produktionsområder kan forbedres betydeligt ved at tilgå avancerede teknologier rettet mod brønd integriety, brønd conformance og stimulering eller forbedring af brønde.

Specifikt sigter programmet mod tre prototyper: 

  • Radial Jet Drilling - Improving the production and sweep of reservoirs
  • Improved Cement - To achieve zonal isolation and prevent need for work overs
  • Extended Reach of Coil Tubing - Enabling conformance operations in long horizontal sections

Disse prototyper dækkes af forskningsområder: Advanced Stimulation Techniques, Well Integrity og Well Conformance, som alle bidrager til verificering af programmets overordnede hypotese.

Læs mere om forskningsområderne ved at klikke på det forskningområde du vil vide mere om i figuren:

Well and production Technology structure

Læs mere i DHRTC Årsrapport 2017.

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere:

  • Danmarks Tekniske Universitet – Mekanik

Andre samarbejdspartnere:

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Improved Sweep in Deep Tor

Maiya Medetbekova
Mød Ph.D studerende ved DHRTC Maiya Medetbekova, som fortæller om sin forskning inden for radial-jet drilling i Nordsøen.

Self-healing Cement

Søren Dollerup
Mød Søren Dollerup, PhD studerende hos, DHRTC partner institution, Aarhus Universitet og hør om hans arbejde med Selv-healende cement.
Ideas
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
https://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Arbejdsprogrammer/WPT
24 SEPTEMBER 2019