Gorm platform

Nedlukning af olie- og gasfelter

I 2020 starter DHRTC et nyt forskningsprogram omkring nedlukningen af olie- og gasfelter. DHRTC’s nedlukningsprogram er fokuseret på de udfordringer, der er i den danske del af Nordsøen med en vision om ’robust og kosteffektiv nedlukning med beskyttelse af miljøet på både kort og lang sigt’.

Som følge af den fremskredne alder af oliefelterne i den danske del af Nordsøen bliver nedlukning et mere og mere relevant emne. Antallet af felter og brønde, som skal lukkes ned i de kommende år, er betydeligt og omkostningen forbundet med nedlukningsarbejdet vil ikke kun påvirke olie og gas operatørerne, men også den danske stat. Derudover kan nedlukningsarbejdet påvirke miljøet både på kort og lang sigt, hvis de brugte nedlukningsmaterialer forvitre over tid.

For at kunne føre visionen ud i livet, er der lavet tre projekttemaer: Brønd nedlukning, Miljøpåvirkning og Produktion i de sidste år.

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 15 36