Offshore structure

Strukturel integritet & pipeline teknologi (CTR3)

Med henblik på at sikre drift af eksisterende offshore produktionsplatforme ud over 2042, er det demomodellens mål at demonstrere faste strukturers evne til at modstå belastninger fra ekstreme bølger.

Denne udfordring vil blive forsøgt løst ved en kombination af forbedret tilstandsovervågning, forbedret forståelse af ekstreme bølgers fysik og hyppighed, samt avancerede metoder til usikkerhedshåndtering og risikovurdering. I det omfang forlænget levetid derved kan underbygges, åbner dette mulighed for at eksisterende produktionsfaciliteter kan indgå som knudepunkter i fremtidige tie-in løsninger.

Find mere information i DHRTC årsrapport 2017.

DHRTC hypotese

Forskningshypotesen er, at vi gennem forbedret forståelse af strukturel respons og ekstreme bølger kan supplere DUC’s AWARE projekt med henblik på at reducere usikkerheden i risikoanalysen, for derved at muliggøre beslutninger vedrørende levetidsforlængelse, strukturelle forstærkninger, operationelle tiltag etc.

Avancerede metoder vil blive anvendt for at analysere målinger af strukturens faktiske respons for at verificere og opdatere strukturelle modeller og vurdere strukturens tilstand.

En væsentlig forbedret forståelse af ekstreme bølgers fysik og hyppighed vil blive tilvejebragt dels ved hjælp af teoretiske analyser, dels ved målinger in situ og skalaforsøg.

Forskning inden for områderne revnevækst og inspektionsmetoder vil kvantificere sandsynligheden for at opdage skader af en given kritisk størrelse. På grundlag heraf, vil forbedrede risk-baserede inspektionsmetoder blive udviklet med henblik på udmattelses- og korrosionsskader. En systematisk tilgang til at analysere informationsværdi af data og målinger vil blive bragt i anvendelse for bedre at være i stand til at udvælge data ud fra vigtighed fremfor tilgængelighed.

Gruppen for den strukturelle integritet og pålidelighed (SIR) er opdelt i 3 arbejdspakker:

Forventede nøgleleverancer for TRL-3

  • Statistik beskrivelse af faktisk spændingstilstand
  • Bølgestatistik og overvågningsdata
  • Strukturelle overvågningsdata
  • Validering af strukturelle beregningsmodeller
  • Belastningsmodel for og statistisk beskrivelse af ekstreme, brydende bølger
  • Risikomodellering

Samarbejde

Partner institutioner:


Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Load Environment Modelling and Forecasting

Sebastian Glavind
Ph.d studerende, Sebastian T. Glavind fra Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet, fortæller om hvordan han arbejder med sikkerhed på olieplatformene hos DHRTC.

AlarmTracker

AlarmTracker
Lær hvordan forskning kan hjælpe operatører til at træffe bedre beslutninger på f.eks. olie og gas platforme. 
https://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Arbejdsprogrammer/CTR-3
24 SEPTEMBER 2019