Cost Transformation 1

Operations- og vedligeholdelsesteknologi (CTR1)

Formålet med dette arbejdsprogram er at udarbejde en vandstyringsplan, der både beskriver anlæggenes driftsmæssige resultater og procesudvikling/konstruktionsmæssige forhold.

For at fastholde den betydelige kapacitetsforøgelse, der er opnået ved at optimere vandinjektionssystemer (WI-systemer) og siden hen også til systemer til behandling af produceret vand (PWT-systemer) på olieproduktionsanlæggene Dan og Halfdan, fokuserer programmet på at udvikle modeller, der beskriver anlæggene.

Til at udarbejde modellerne, der kan hjælpe operatører til at drive anlæg optimalt, anvendes big data-computermetoder med data fra fortid og nutid.

Ved at forbedre WI- og PWT-systemer vil det efterfølgende oliemæssige udbytte blive tilsvarende højere.

Find mere information i DHRTC årsrapport 2017.

DHRTC hypotese

Hypotesen er at analyser af Big Data kombineret med funktionel og fysisk modellering kan forhindre reduktion i regulariteten og kapaciteten af WI. En sådan reduktion er tidligere forekommet efter tekniske opgraderingsprojekter og vedligeholdsaktiviteter.

Gruppen for øget tilgængelighed af vandinjektion er inddelt i 4 arbejdspakker:

Forventede nøgleleverancer for TRL 3

  • MFM udvikles til at give online beslutningsgrundlag til WI-systemet.
  • MFM-modellens validering og verifikation og anvendelse på AAU-E-pilotanlægget.
  • Fejlfinding og mønstergenkendelse (Big Data) for Dan-feltets WI-installationer.
  • Optimering og kontrol af filtreringen til WI-systemet.
  • Handlingsplan og fejlforudsigelse gennem MFM

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere:

Andre samarbejdspartnere:

 

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Water Management

Morten Lind
Professor Morten Lind fra DTU Elektro, på Danmarks Tekniske Universitet fortæller om hvordan han kombinerer sin interesse for kunstig intelligens med sit forskningområde.
Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
https://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Arbejdsprogrammer/CTR-1
15 SEPTEMBER 2019