Arbejdsprogrammer og Forskning

Hos Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre arbejder vi med arbejdsprogrammer, som skal vise resultaterne af centrets forskningsprojekter. Udviklingen af programmerne sker i et samarbejde mellem et team af ingenører og forskerne på de enkelte projekter.

Forskning skal virke i felten. Det er det overordnede mål for centrets arbejde. Derfor udvikler Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre arbejdsprogrammer, som indeholder en række forskningsprojekter, der hver især bidrager til løsningen af den problemstilling, som programmet har fokus på.

Arbejdsprogrammerne viser de tekniske løsninger og de økonomiske fordele ved forskningsresultaterne. Alle arbejdsprogrammer tager udgangspunkt i en problemstilling eller hypotese, der beskriver, hvordan forskningen kan øge indvindingen af olie- og gas i Nordsøen. Til hver arbejdsprogram er der tilknyttet et eller flere pilotfelter, som er specifikke olie- og gasfelter i den danske Nordsø. Baseret på pilotfeltet beregnes den samlede mængde af olie og gas, som kan indvindes.

Arbejdet med programmerne foregår sideløbende med forskningsprojekterne. Efterhånden som forskningen udvikler sig, bevæger arbejdsprogrammerne sig op ad en Technology Readiness Level skala. I samme takt udvikles der potentielle nye teknologier.

Formålet med programmerne er at demonstrere, hvordan indvindingen af olie og gas kan øges. Der udarbejdes derfor også en økonomisk beskrivelse, der viser den potentielle øgede indvinding fra Nordsøen. Dette giver et klart sigte på at forskningsresultaterne med tiden kan øge indvindingen af olie og gas.

Herunder kan du læse mere om nogle af DHRTCs igangværende arbejdsprogrammer og forskning.

https://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Arbejdsprogrammer
20 OKTOBER 2019