Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre

A key player in the energy transition

Om DHRTC

En nøglespiller i energitransitionen

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er et forskningscenter med en central rolle inden for energiomstillingen. Vi udfører forskning målrettet mod en ansvarlig og effektiv olie- og gasindvinding fra den danske del af Nordsøen, der søger at reducere miljø- og klimaaftrykket. 


Læs om vores forskning