Florian Smit

Deltag i ph.d.-afhandling

tirsdag 04 sep 18
|

Florian W.H. Smit vil forsvare sin ph.d.-afhandling "Integreret seismisk geomorfologisk analyse af syn- og post-depositionelle væskemigrations egenskaber i Kridtgruppen i Danmarks Nordsø" mandag den 10. september.

I en 45-minutters præsentation giver Florian W.H. Smit et grundigt overblik over de vigtigste forskningsresultater, dens konsekvenser og anvendelsesmuligheder for centrets interessenter (Danish Underground Consortium). Dette vil blive fulgt af spørgsmål fra bedømmelsesudvalget bestående af formand Lars Nielsen (KU), Peter Frykman (GEUS) og Henry Posamentier, som er grundlæggeren af seismisk geomorfologi og selvstændig.

Forskningen havde til formål at give geologisk fortolkning af seismiske træk (reflektor geometrier) inden for den kulbrintebærende Kridt gruppe i Danmarks Nordsø, hvilket potentielt påvirker reservoirkvaliteten af producerende reservoirer. Den integrerede seismiske geomorfologiske tilgang, der behandler seismiske data som en stak begravede landskaber/undersøiske landskaber og visualiserer undergrunden i Google Earth-stil billeder, gør det muligt at integrere både discipliner (geologi, geofysik og geokemi) og skalaer (seismisk til nano skala).

Flere vigtige nye heterogeniteter er blevet identificeret og fortolket geologisk og omfatter (giantiske og mega-store) kopar, udsivende karbonater og seismisk skala diagenese, der kunne knyttes til kildebjergarters modenhed. Anerkendelse af disse særpræg giver ikke kun vigtig indsigt i væskemigrationshistorien inden for bassinet, deres forekomster inden for producerende felter har vist sig at påvirke indvindings-effektiviteten. Der er således et stort applikationspotentiale til forbedring af statiske reservoirmodeller og bedre fremtidig brønd planlægning.

Sammenfattende har denne undersøgelse ført til et opdateret seismisk kridtparadigme, der giver geologiske modeller til seismiske reflektorer, forudsiger rumlig og tidsfordeling af sedimentære processer i bassinet og giver vigtige anvendelses muligheder for vores interessenter.

Hvis du vil deltage i ph.d.-afhandlingen, finder den sted på DTU i Bygning 208 / Auditorium 053 og begynder klokken 13.30. Find stedet her.

Find en kopi af afhandling her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.oilgas.dtu.dk/presse/nyhedsbase/nyhed?id=adefa269-6ec1-425e-a74a-d2680b75ba84&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Opskriften-paa-olieroer-til-oceanets-dyb
23 APRIL 2019