Sebastians Tølbøll Glavind

De bedste resultater kommer efter tæt samarbejde

torsdag 11 jan 18
|

1 år inde i sit Ph.d.-forløb er Sebastian Tølbøll Glavind allerede godt inde i analyserne af de industridata, som han bruger for at frembringe en samlet probabilistisk model for det miljø offshore konstruktioner er placeret i. Et tæt samarbejde med kollegaer og potentielle slutbrugere af modellen er nøglen til et godt resultat.

Data er alfa og omega, når målet for forskningen er at formulere og udvikle en samlet probabilistisk model for det miljø offshore konstruktioner i Nordsøen konstant eksponeres for; med strøm, vind og bølger, der hele tiden påvirker materialerne, som konstruktionerne er bygget af. Sebastian Tølbøll Glavind arbejder i sit Ph.d. projekt med at komponere modeller, som blandt andet, på en statistisk konsistent måde, kan håndtere afhængigheder mellem de lastmiljøvariable (strøm, vind og bølger), der udgør offshore miljøet i Nordsøen.

Vejen mod målet er et godt samarbejde med industrien omkring data samtidig med tæt sparring med kollegaer fra forskellige forskningsområder for at drage nytte af deres viden og brug af nye teknologier.

”Jeg forventer, at mit arbejde vil bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem de variable, der udgår lastmiljøet for offshore konstruktioner. Jeg håber, at dette arbejde kan bidrage til en mere præcis estimering af sikkerhedsniveauet for eksisterende og fremtidige offshore konstruktioner”, siger Sebastian.

Sebastians forskning indgår i et større projekt med fokus på levetidsforlængelse af offshore produktionsplatforme og demonstrere faste strukturers evne til at modstå belastninger fra ekstreme bølger. 

Sebastian Tølbøll Glavind er Ph.d. studerende hos Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre med tilhørsforhold til Aalborg Universitet og DTU. Han har sin ingeniørbaggrund fra Aarhus Universitet, Per Aarsleff, COWI og NIRAS.

Læs mere om Sebastians forskning.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.