Steve Bryant

Livlig debat om reduktion af ressourceforbruget ved indvinding af olie og gas

onsdag 06 sep 17
|
Steven Bryant fra Universitetet i Calgary har netop præsenteret, hvordan hans forskningsgruppe arbejder på at udvikle forskningen og teknologien for at omstille Canada til fremtidens lav-emissions-samfund. Der var godt gang i spørgsmålene under præsentationerne både på Københavns Universitet og på DTU.

Professor Steven Bryant, Canada Excellence Research Chair in Materials Engineering for Unconventional Oil Reservoirs, Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary har netop givet to præsentationer på Københavns Universitet og Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC på DTU). Steven fokuserede på det arbejde, som hans forskningsteam deltager i for at udvikle forskningen og teknologien, der kan hjælpe Canada gennem omstillingen til at blive et lav-emissions-samfund.

Gruppen har særlig fokus på reduktion af ressourceforbruget ved indvinding af tung olie kaldet bitumen og olie og gas fra lavpermeable felter, hvordan CO2 opsamles og lagres, og konvertering af kemisk energi nede i reservoiret til andre energi-former som en måde at producere energi på samtidig med at kulstoffet efterlades i undergrunden

Steven Bryant leder et arbejde, som har syv år til at udvikle en nye æra inden for nye olieteknikker der skal balancere mellem at imødekomme verdens energibehov mens det miljømæssige fodaftryk reduceres. For at nå i mål med dette projekt samler, leder og koordinerer Steven Bryant på tværs af discipliner som blandt andre er nanoteknologi og materiale videnskab, kemi, olie/gas, geovidenskab, og geomikrobiologi. Hele projektet har fået en bevilling på 10 million dollars.

I løbet af begge præsentationer var der en række spørgsmål omkring brugen af nano-materialer til modifikation af strømning of indvindingseffektivitet, om mekanismerne på pore skala, men også om der kunne være yderligere sundheds- eller miljøkonsekvenser forbundet med det. Steven henledte opmærksomheden til brugen af billeddannende metoder med bedre tidsmæssig opløsning for at undersøge processerne. Han kunne ikke umiddelbart forestille sig nogen ekstraordinære risici ved brugen af disse materialer.

 

For yderligere informationer, kontakt venligst Peter Frykman, Local Focal Point på Geus via pfr@geus.dk eller Christian Bjerrum, Local Focal Point på KU via cjb@IGN.ku.dk   

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.