Søren Dollerup

Forlængelse af levetiden på undergrundscementer gennem bakterier

onsdag 24 maj 17
|
Miljøet for cement installationer i oliebrønde/borehuller i Nordsøens dybde er karakteriseret ved, høje temperaturer, høj pH-værdi, højt tryk og ingen ilt. Sammen udgør disse fire faktorer en udfordring for de fleste bakteriers overlevelse og vækst. Visse ekstremofile bakterier formår dog at gro i dette ugæstfrie miljø, og hvis denne evne udnyttes korrekt, kan den bruges i udviklingen af cementer med ”selv-healende” egenskaber selv i de udfordrende forhold i Nordsøens undergrund. Dette kan resultere i en forlænget livstid for de cementtyper, der bruges ved de dybe offshore produktionsfaciliteter.

Med en modifikation af den cement, som i dag anvendes i undergrunden arbejder Ph.d. studerende ved Århus Universitet Søren Dollerup på at udvikle cementer med ”selv-healende” egenskaber møntet på anvendelse i Nordsøens oliebrønde.

"Vi vil indlejre bakteriernes endosporer, som lig planters frø, i et inaktivt hvilestadie, i små kapsler sammen med de nødvendige næringsstoffer og indarbejde dem i cementen. Her vil endosporerne spire, metabolisere og derved katalysere udfældning af calcium carbonat, når der opstår revner, hvilket effektivt healer dem. Målet er at forlænge cementens levetid på dybe offshore produktionsfaciliteter" Fortæller Søren Dollerup.

Det er velkendt at bakterier indlejret i en cementmatrix kan reparere revner i cement strukturer i kontakt med atmosfærisk luft ved at fremkalde udfældning af calcium carbonat. De ekstreme forhold i undergrunden af Nordsøen gør imidlertid ikke denne opgave let at løse. Forskerne skal blandt andet overvinde mangel på ilt, højt tryk og udfordringerne ved at producere kapsler, der beskytter bakterierne i cementmatrixen.

Læs mere om hvordan Søren arbejder på Aarhus Universitet for at løse disse udfordringer her.
(Bemærk at interviewet er på engelsk)

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.