Offshore Platform Dan F

Center skal finde løsninger på udfordringer i Nordsøen

tirsdag 04 jul 17
|

Regeringen har netop lanceret en ny strategi for Nordsøen, hvor potentialerne skal indfries til fordel for Danmark. Danish Hydrocarbon Research and Technology Center ser med glæde frem til at fortsætter arbejdet med at finde de bedste teknologiske løsninger til bedre olie- og gasindvinding. 

Der er stadig store volumener af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Mere end 25 procent af olien er produceret ved hjælp af eksisterende teknologier, men for at indvinde indvindingsgraden væsentligt skal der findes nye og forbedrede teknologiske løsninger. Det er også en af regeringens hovedpointer i dagens lancering af Nordsøstrategien.

”Vi er enige i strategien og den beskrevne opgave for centeret, hvor vi skal understøtte og målrette udviklingen af nye teknologier. Der er allerede igangsat mange aktiviteter i centret, som alle ligger inden for Nordsøstrategien, og nu hvor strategien er lanceret ser vi frem til det videre samarbejde med udvikling og implementering af nye løsninger,” fortæller Bo Cerup-Simonsen, direktør for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC).

Forskningsaktiviteterne har fokus på en række hypoteser inden for alt fra indvinding fra kalklagene i undergrunden til forbedringer af blandt andet processer og de konstruktioner, som står i havet.

”Vi samarbejder på tværs af industrien og den akademiske verden for at skabe ny viden og nye teknologier. Overordnet set er målet for al vores arbejde, at det skal bidrage til en realisering af en større del af potentialet i Nordsøen,” siger Bo Cerup-Simonsen.

Om Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre
DHRTC blev etableret af Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Dansk Undergrunds Consortium, DUC. Centret skal medvirke til i en fælles indsats mellem den danske regering og den danske olie- og gasindustri på kommerciel basis at udvikle en langsigtet strategi for optimering af olie- og gasindvinding fra den danske del af Nordsøen.

Centret er et samarbejde mellem fem forskningsinstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg Universitet og GEUS.

Centret er for nuværende finansieret af DUC partnerne. 

 

Foto: Mærsk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.