EOR/IOR

Forskere får fælles metode til datalagring

mandag 04 sep 17
|

Kontakt

Jesper Holst
Project Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 18 02

Center for Olie og Gas – DTU deltager i et pilotprojekt om at gemme og dele forskningsdata med elektroniske laboratorielogbøger.

Af Christina Tækker

Alt for ofte ligger forskningsresultater i private mapper på computeren eller nedskrevet i hånden. Det kan blive et problem, når forskerne skal dele deres resultater med andre eller overtage et forskningsområde fra en medarbejder, der har forladt sin stilling. I takt med at mængden af forskningsdata stiger, er der behov for at finde gode løsninger til at lagre, dele, genfinde og genbruge forskningsdata. En af løsningerne hedder elektroniske laboratorielogbøger (Electronic Lab Notebooks eller ELN på engelsk).

I det nystartede pilotprojekt ’DTU ELN-netværk’ indsamler DTU Bibliotek nu erfaringer fra udvalgte forskningsgrupper på DTU. Formålet er bl.a. at give forskerne informationer om de værktøjer, der er på markedet til at håndtere data, samt at fortælle om de værktøjer, der bliver brugt på DTU.

Projektet munder ud i en rapport, der skal danne grundlag for, hvordan DTU kan understøtte brugen af elektroniske laboratorielogbøger i fremtiden.

”Pilotprojektet blev sat i gang, fordi flere forskere efterspurgte værktøjer til dokumentation af data, men også fordi videnskabelige tidskrifter som Nature og EU’s støtteprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, fokuserer på at lagre, dele, genfinde og genbruge forskningsdata fra de projekter, som de finansierer,” siger Paula Martinez Lavanchy, der er projektmedarbejder på DTU Bibliotek. 

Pilotprojektet er forankret i DTU Forskningsdataforum og er et led i en national strategi, der går ud på at sikre Danmark en bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling og genbrug af relevante forskningsdata.

Målet er effektivt arbejde
Center for Olie og Gas – DTU er blandt de første, der er med i pilotprojektet. I efteråret afprøvede oliecenteret, der er et partnerskab bestående af fem danske forskningsinstitutioner, tre forskellige løsninger til at håndtere data og besluttede sig for at gå videre med en cloud-baseret Electronic Laboratory Notebook (ELN).

Siden januar er forskerne blevet undervist i at bruge systemet, hvortil de hver især har en licens til at oprette projekter og eksperimenter. De kan bl.a. indsætte grafer, billeder og tekst, dokumentere forsøg og dele informationer med hinanden - også eksternt. Målet er at dele viden, effektivisere arbejdet, frigøre ressourcer og spare tid.

Fælles metoder
”Vi kastede os ud i pilotprojektet, da vi er en ny organisation med mange forskningsgrupper, der gemmer data på forskellige måder. Med projektet har vi mulighed for at skabe en fælles måde at lagre og kontrollere data på fra start og sikre en fælles praksis på tværs af fagdisciplinerne. Dermed undgår vi, at forskerne skal sætte sig ind i - og anvende de forskellige datasystematikker, som de enkelte faggrupper arbejder med,” fortæller Project Manager Jesper Holst, Center for Olie og Gas – DTU

Pilotprojekterne slutter i marts 2018. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.