DHRTC Annual Report

Første årsrapport fra DHRTC

torsdag 27 apr 17
|
Med to år på bagen er den første årsrapport fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre netop udgivet. Rapporten giver det fulde overblik over forskningsaktiviteter og mennesker, som i 2016 har arbejdet frem mod det fælles mål, nemlig at øge indvindingen af olie og gas fra Nordsøen.

Det var med spænding og høje ambitioner, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) slog dørene op i september 2014. Spænding, fordi det ikke tidligere i Danmark er forsøgt at etablere et så tæt og målrettet samarbejde mellem universiteter, forskellige fagdiscipliner og erhvervsliv om at skabe ny viden og innovation inden for indvinding af olie og gas. Høje ambitioner, fordi de er nødvendige, når DHRTC skal leve op til sin eksistensberettigelse.

"Vi fornemmer allerede nu, at det giver en særlig energi og kvalitet i arbejdet, når kræfterne forenes på tværs af fag, institution og praksis"
Bo Cerup-Simonsen

DHRTC har som mål at levere både tung forskning, innovative løsninger og dygtige medarbejdere, som bidrager til, at det i fremtiden er muligt og rentabelt at hente mere olie og gas op af den danske del af Nordsøen, end man kan i dag på baggrund af den kendte viden og teknologi.

”De første år er i høj grad gået med at planlægge, opbygge organisation med personer, udstyr og processer og opstart af det tekniske arbejde. Vi har defineret og igangsat de problemstillinger, som centrets forskning og innovation i første omgang fokuserer på og er klar til at lade porteføljen udvikle sig, efterhånden som vi ser forbedringspotentiale” siger centerdirektør, Bo Cerup-Simonsen.

Det er resulteret i programmet ’Advanced Water Flooding’, som fokuserer på geologi og geofysik i de oliebærende kalklag og finder nye metoder til at få en større andel af olien op. Desuden er programmet ’Cost Transformation’ etableret. Det fokuserer på at nedbringe omkostningerne ved drift og udstyr over havoverfladen.

”Vi har rullet de første tværfaglige og tværsektorielle projekter i gang, og vi fornemmer allerede nu, at det giver en særlig energi og kvalitet i arbejdet, når kræfterne forenes på tværs af fag, institution og praksis,” fortæller Bo Cerup-Simonsen, idet han understreger:

”Jeg vil her gerne sige tak for indsatsen til alle kollegaer og centrets partnere på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, GEUS og Københavns Universitet. Også tak til parterne i Dansk Undergrunds Consortium, Maersk Oil, Shell, Chevron og Nordsøfonden, for deres tillid, da de bevilligede en milliard kr. til centrets første ti leveår. Tak til alle parter for deres vilje til at dele viden, data og begejstring. Uden et tillidsfuldt og kreativt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv kan ingen af os komme i mål. Vi er nu godt begyndt og klar til at komme ambitiøst videre.”

Læs mere i Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre Annual Report 2016


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.