Offshore Platform Dan F

30 år med horisontale brønde i Nordsøen

onsdag 16 aug 17
|

Horisontale brønde

Horisontale brønde er stærkt afbøjede brønde (med en hældning på generelt over 85°) som bores for at forbedre reservoirets ydeevne ved at placere brøndene på langs igennem reservoirformationen. Fordelene ved vandrette brønde er blandt andet: Øget produktionshastighed som følge af længden af boringen i reservoiret, reduceret vand- og gas tilstømning, samt den deraf følgende reducerede tryksænkning i reservoiret for en given produktionshastighed. Før 1985 var der forholdsvist få horisontale boringer i olie branchen. Anvendelsen ekspanderede dog stærkt da horisontale boringer begyndte at blive anvendt i Austin Chalk formation i USA. I dag er horisontale boringer set som et effektivt reservoir-udviklingsværktøj. (petrowiki.org)
2017 er året hvor vi fejre 30 år med horisontale brønde i den danske del af Nordsøen.  En banebrydende innovation for den danske olieproduktion, som har betydet nemmere adgang til Nordsøens reservoirer og dermed mere olie og gas. I dag stammer omkring 80% af Dansk Undergrund Consortium’s olieproduktion fra horisontale brønde. 

Internationalt set har Mærsk Olie længe ført an indenfor en af de allervigtigste teknologier vi finder i olie industrien i dag – boringen af horisontale brønde. Med de horisontale brønde blev det muligt at øge produktionen fra de snævre, lavpermeable kalkreservoirer i den danske del af Nordsøen. Dette skyldes, at de horisontale brønde kunne give en meget længere kontaktflade i disse reservoirer.  Igennem de sidste 30 år er det således blevet til mere end 300 horisontale brønde på felter som Dan, Kraka, Gorm, Tyra, Roar, Halfdan, Valdemar og Harald. En horisontal brønd rekord på 12,3 kilometer er blevet boret.

Eventyret startede i 1987 hvor Mærsk Olie planlagde boringen af den første horisontale brønd.  Den originale plan var at bore fra Dan E satellit wellhead-platformen ved at genbruge en af de eksisterende seks brønd slots. En undersøgelse foretaget på samme tidspunkt viste dog at flere brønde boret ved siden af hinanden havde en noget mindre bølgemodstand end modstanden for den enkelte brønd. Antallet af brønde på de nye Dan F wellhead-platforme kunne nu øges og yderlige tre slots blev tilføjet uden for wellhead-platformens vertikale hoved, hvilket gjorde det muligt at bore flere brønde fra den eksisterende wellhead-platform.  En kærkommen innovation for Mærsk, som netop i denne periode oplevede betydelige begrænsninger for hvad de kunne med deres wellhead-platforme og tilgængelige brøndslots. En ny wellhead-platform ville tage mindst to år at bygge og indebære høje udgifter for de tre nye brønde og en ny wellhead-platform. 

"Det var virkelig banebrydende for den danske olieproduktion, hvor vi nu så en forøgelse af oliepotentialet på mellem 15 og 20% mere end forventet. "
Jørgen Gross-Petersen, advisor hos DHRTC

Tidligere Senior Facility Engineer hos Mærsk Olie og nuværende advisor hos Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) Jørgen Gross-Petersen var en af hovedpersonerne bag Mærsks første horisontale boringer: ” Vi foretog de første horisontale boringer på Dan-feltet. Min idé gik på, at vi kunne tilføje tre slots på en af wellhead-platformene på Dan F. Ved at lægge flere brønde tæt ved siden af hinanden kunne vi udnytte en skyggeeffekt, som betød at brøndene bedre kunne modstå de ekstreme forhold i Nordsøen. Dette gjorde det samtidig muligt at placere dem sikkert uden for platformen.”

”Test boringerne var en kæmpe succes og resultatet blev, at vi tilføjede mellem 12 og 13 brønde på hver af de nye Dan F wellhead-platforme. Det var virkelig banebrydende for den danske olieproduktion, hvor vi nu så en forøgelse af oliepotentialet på mellem 15 og 20% mere end forventet. Det var ligeledes dette, der virkelig satte gang i den danske produktion fra kalklagene i Nordsøen. De horisontale brønde fungerer nemlig sublimt i de danske felter, hvor de olieførende lag er smalle og dækker store områder. Mange vertikale brønde havde været nødvendigt for at indvinde de samme mængder af olie. Ultimativt blev der boret mere end 100 nye brønde fra de eksisterende wellhead-platforme.” Forklarer Jørgen Gross-Petersen.

Læs mere om Danmarks oliehistorie.

Photo: Dan F (Maersk)

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.