injection of nitrogen into a surfactant saturated sandstone core

Hvor hurtigt bevæger vand sig når du sprøjter gas og sæbevand gennem et porøst medium?

mandag 27 mar 17
|

Kontakt

Ali Akbar Eftekhari
Forsker
Center for Olie og Gas - DTU
31 96 49 51

Ved hjælp af en CT scanner har forskere fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre og TU Delft undersøgt effekten af sæbe (surfaktant) i forhold til hvor hurtigt vand bevæger sig, når gas og sæbevand presses gennem Bentheimer sandsten. Det korte svar er, at det ikke har nogen effekt. Det lange svar er, at det afhænger af hvordan forsøget er udført og hvordan data fortolkes.

Ali Akbar Eftekhari, Post Doc hos DHRTC, og R. Farajzadeh, adjunkt på TU Delft og senior reservoiringeniør hos Shell, har undersøgt validiteten af antagelsen at skum i fx sandsten kun reducerer mobiliteten af gas og ikke påvirker mobiliteten af de flydende faser. Skummet er frembragt ved simultant at injicere nitrogengas og en surfaktantopløsning.


”Vi fandt, at svaret på dette relativt velkendte spørgsmål er, at ved samme mætning bevæger sæbevandet sig lige så hurtigt som rent vand, når gas og surfaktantopløsningen bliver injiceret ind i sandsten,” fortæller Ali Akbar Eftekhari, Post Doc hos DHRTC.


Ali Akbar Eftekhari fortsætter og fortæller, at deres nye eksperimentelle resultater og analyser har afdækket en tydelig diskrepans i litteraturen. Tidligere har nogle forskere fejlagtigt anvendt sammenhænge for relativ permeabilitet fra fortrængningsforsøg med skum ved små til moderate kapillærtal til forsøg ved høje kapillærtal.


“Vores resultat indikerer at den relative permeabilitet for vand, når der ikke er surfaktant tilstede, skal måles op til det kapillartryk der opnås under fortrængningsforsøg med skum. For at kunne gøre det, skal man have steady-state fortrængningsforsøg med forskellige forhold af gas og vand med kapillærtal der svarer til fortrængningsforsøg med skum eller ved at måle den relative permeabilitetskurve for vand ved brug af en centrifuge, slutter Ali Akbar Eftekhari.


Læs hele artiklen i Nature.

 

 

Billede: CT scanningsbillede af injektion af nitrogen gas og surfaktant mættet i kalksten. Foto: Ali Akbar Eftekhari.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.