Florian Smit

Seismisk geomorfologi og diagenetiske signaturer i Øvre Kridt i Nordsøbassinet (den danske sektor af Central Graben)

torsdag 15 mar 18
|
En ny publikation fra DHRTC kan allerede nu læses i Basin Research. Den markerer afslutningen på et tværfagligt studie, hvor forskere og fagpersoner fra industrien sammen har undersøgt signaturer i kalken på seismisk skala. Disse seismiske signaturer er tidligere blevet betegnet "Funny Looking Things", men de har nu fået en geologisk forklaring.

Studiet dokumenterer et af de første eksempler på diagenetiske storskala signaturer i karbonatbjergarter (Kridt Gruppen) med nogle fantastiske seismiske geomorfologi-billeder i 3D. Ved at integrere "palæo-havbunde" med petrografiske og geokemiske analyser kunne vi konkludere, at signaturerne har en diagenetisk oprindelse i et åbent system som følge af opstigende bassinfluider, der styres af forkastninger og stratigrafiske heterogeniteter.

Der er nu kommet fokus på fluidernes migration som følge af forekomsten af diagenetiske signaturer, som forårsager stratigrafisk tværgående reflektorer i Kridt Gruppen. Disse egenskaber blev tidligere betegnet "Funny Looking Things", men har nu fået en geologisk forklaring takket være en tværfaglig indsats fra både forskere og fagpersoner fra industrien. Dette casestudie giver et interessant indblik i (palæo-) fluidbevægelse gennem karbonater, som årsag til diagenese på seismisk skala, hvilket tidligere er blevet observeret i blotninger i Spanien og Iran (Martín-Martín et al., 2015; Sharp et al., 2010). Opdagelsen af diagenetiske signaturer på seismisk skala kan bidrage til at reevaluere andre mere kompakte dele af kalken i producerende oliefelter, da den tillader en alternativ geologisk forklaring på deres forekomst.

Husk at se billederne af de fantastiske palæo-havlandskaber, der er taget i et seismisk geomorfologisk perspektiv! God læselyst!

Bag om publikationen
Læs hele udgivelsen, som er i ’Early View’.

Publikationen er skrevet af: F.W.H. Smit1*, F.S.P. van Buchem2**, J.H. Holst1, M. Lüthje1, K. Anderskouv3, N. Thibault3, G.J.A. Buijs2, M. Welch1, L. Stemmerik4

 

1. Technical University of Denmark, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, Elektrovej Building 375, 2800 Kongens Lyngby

2 Maersk Oil and Gas, Esplanaden 50, 1263 København K.

3 University of Copenhagen, Department of Geoscience and Natural Resource Management, Øster Voldgade 10, 1350 København K

4 University of Copenhagen, Natural History Museum of Denmark, Øster Voldgade 5-7, 1350 Copenhagen K

 

* Corresponding author: fsmit@dtu.dk

** Now at Halliburton-Landmark, 97 Jubilee Avenue, Milton Park, Abingdon, OX14 4RW, UK.


References:

Martín-Martín, J. D., Travé, A., Gomez-Rivas, E., Salas, R., Sizun, J. P., Vergés, J., ... & Alfonso, P. (2015). Fault-controlled and stratabound dolostones in the Late Aptian–earliest Albian Benassal Formation (Maestrat Basin, E Spain): petrology and geochemistry constrains. Marine and Petroleum Geology, 65, 83-102.

Sharp, I., Gillespie, P., Morsalnezhad, D., Taberner, C., Karpuz, R., Vergés, J., ... & Hunt, D. (2010). Stratigraphic architecture and fracture-controlled dolomitization of the Cretaceous Khami and Bangestan groups: an outcrop case study, Zagros Mountains, Iran. Geological Society, London, Special Publications,329(1), 343-396.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.