Vision og Mål

Visionen for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er at demonstrere, hvordan olie- og gasindvindingen kan øges på kommerciel vis fra den danske del af Nordsøen.

Det mål demonstreres ved, at centret i 2020 skal kunne vise, at der kan indvindes yderligere 100 millioner tønder olie i 2020* fra Nordsøen på baggrund af viden og innovative løsninger fra DHRTC partnerskabet.

Arbejdet mod målet i visionen bygger på fire hjørnesten, som er Integration mellem industri og den akademiske verden, Innovative løsninger, Videns- og forskningsmiljø og Finansiering gennem værdiskabelse. Hjørnestenene går på tværs af alt, hvad vi gør for at sikre en øget olie- og gasindvinding.

 4 strategiske hjørnesten Bo

*Baseret på middel 2020 olie pris ; TRL-3: skaleret prototype (analyse, laboratorie).