Partnere

Fundamentet for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er et partnerskab mellem fem af Danmarks førende forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Danmarks Tekniske Universitet.

Det daglige samarbejde varetages af repræsentanter fra hver af de tilknyttede partnerinstitutioner, samt i de tilknyttede Advisory Boards.

Du kan læse mere om partnerskabet og de forskellige aktører her.