streg 460px

Om Organisationen

I 2014 indgik partnerne i Dansk Undergrunds Consortium en aftale om at finansiere Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre med det formål at øge olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. 

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er et samarbejde mellem fem af Danmarks førende forskningsinstitutioner, som drives fra Danmarks Tekniske Universitet. 

DHRTC blev dannet I 2014, som en del af Danmarks langsigtede nationale strategi for energi. Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har indgået en aftale om at finansiere centret, som er et partnerskab mellem fem af Danmarks førende forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Danmarks Tekniske Universitet.

Det overordnede formål er at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der øger olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen. Desuden er det målet for forskningscenteret at danne ramme om international forskning og tilbyde grundlaget for relevant forskningsbaseret uddannelse, der kan fremme og støtte tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprogrammer.

Find mere information om fundamentet for centret og vores forskning her