Om Os

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre er sat i verden for at finde svar på den faldende olie- og gasproduktion gennem forskning og udvikling af nye og forbedrede teknologiske løsninger.

For Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er målet at demonstrere, hvordan indvindingen af olie og gas øges i den danske del af Nordsøen på kommerciel basis. Helt konkret er målet at demonstrere en øget indvinding af olie og gas på 100 millioner tønder olie i 2020. I centrets arbejde er der et tæt parløb mellem forskning og ingeniørvidenskab for at finde de innovative løsninger på de udfordringer, der er i Nordsøen. Det sker gennem forskning og samarbejde på tværs af universiteter og i samspil med industrien.


Se to minutter om centret. 

Med en fast base på Danmarks Tekniske Universitet er teamet i fuld gang med at udvikle centret og forske. Det sker i samarbejde med partnerinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS og det øvrige DTU. Derudover arbejdes der på at skabe tværgående samarbejder med udenlandske institutioner samt private virksomheder for at forske i og udvikle ny teknologi til at hente en større andel af Danmarks olie og gas op af Nordsøen.

DHRTC er et globalt center, hvorfra forskere får adgang til vigtige data og viden om oliefelterne ligesom forskningsprogrammer bliver orkestreret herfra i samarbejde med forskergrupper hos partnerne. Centret på DTU skal sikre, at der bliver udviklet løsninger på tværs af forskellige forskningsområder, institutioner og landegrænser. Samtidig skal det hænge sammen med de udfordringer, der er i olie- og gasindustrien.

Målet er at identificere og udvikle en række store arbejdsprogrammer, der hver adresserer et potentiale til at øge den danske olieindvinding samt demonstrerer hvor meget olie og gas, de enkelte modeller vil kunne levere.

Baggrund

Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) indgik i 2014 en aftale om at finansiere DHRTC, som er etableret på og drevet fra DTU.

På vegne af de fire DUC-partnere Maersk Oil, Shell, Chevron og Nordsøfonden indgik Maersk Oil en aftale med DTU om at oprette og drive forskningscenteret Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre.

http://www.oilgas.dtu.dk/om-os
17 DECEMBER 2017