Fokus på optimering mens omkostninger holdes nede

Cost Transforation 4 (CTR 4)
Technology Readiness Level 0 

I forskningsprogrammet Cost Transformation 4 (CTR4) arbejder vi for at forbedre rentabiliteten ved udviklingen af nye felter og udvidelse af eksisterende felter samtidig med at omkostningerne til faciliteter og brønde reduceres. DHRTC stræber efter at nå målet ved at optimere design og materialer brugt til at minimere anlægsomkostningerne og dermed reducere den forventede levetidsomkostning af en operation.

Alt dette sker ved at bringe forskning til praktisk anvendelse, fokusere på optimering af indvinding mens omkostninger holdes nede.