Cost Transformation 2

Forbedret Brøndkemi & Integritet (CTR2)

Arbejdsprogrammet identificerer muligheder for at reducere vedligeholdelses-omkostninger og for at investere i produktionsforbedringer af Gormfeltets produktionsanlæg.

Den øgede indvinding opnås blandt andet, fordi reducerede vedligeholdelsesomkostninger kan udsætte den økonomiske skæringsdato for, hvornår anlægget ikke er rentabelt længere, og derved kan feltet udnyttes bedre og i længere tid. 


Den mulighed, som DHRTC har identificeret, er at støtte DUC med overholdelse af ’best practice’ fra produktionsindustrien, hvad angår drift og vedligeholdelsesdisciplin, hvilket betydeligt skulle reducere den tekniske usikkerhed, der er forbundet med aktiviteter, som har den største indvirkning på planlægningsstabiliteten.

 

Find mere information i DHRTC årsrapport 2017.

 

DHRTC hypotese

Hovedmålet er at opnå en forlængelse af feltets kommercielle levetid med 5 år ved en 40 % reduktion af basisdriftsudgifterne. Dette opnås ved optimeret driftsledelse og øget kontrol/behandling af brøndenes tilstand, hvilket vil resultere i færre tab af olieproduktion, mindre vandproduktion såvel som optimeret vandinjektion. Sekundære fordele vil være mindre dræning af reservoirer.

Gruppen for Omlægning af Feltomkostninger er inddelt i følgende arbejdspakker:

 

Forventede nøgleleverancer

• Omkostningsreduktion ved hjælp af 4D-vedligeholdelsesplanlægning

• Nyt koncept for brøndhovedplatforme

• Avancerede reparationsmuligheder af cement

• Værktøj til planlægning af brøndintervention

• Testanlæg og validering af aflejrings- og korrosionshæmmende teknikker

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere:

Andre samarbejdspartnere:

 

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.