Technology Conference 2016

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) afholdt den 16. og 17. november 2016 sin første konference om potentialerne for at øge indvindingen af den danske olie og gas i Nordsøen gennem ny teknologi. Omkring 200 repræsentanter fra erhvervsliv og universiteter mødtes i Helsingør for at drøfte, hvordan parterne i samarbejde kan udvikle løsninger til de udfordringer, som indvindingen af olie og gas står overfor i de kommende år i den danske del af Nordsøen.

Olieindvindingen har sikret, at Danmark siden 1993 har været selvforsynende med olie, og statens samlede indtægter er igennem årene løbet op i 404 milliarder kr. målt i 2014-priser. I dag står industrien over for store udfordringer på grund af et aldrende produktionsapparat og udfordringer med at indvinde de relativt store olieforekomster, der endnu findes i undergrunden og ikke kan hentes op med kendt teknologi.

- Dette ’batteri’ har fungeret som ’brændstof’ for velfærdsstaten i 50 år, men vi står nu over for betydelige udfordringer, som skal løses, for at det kan fortsætte. Vi har virkelig travlt med at finde de teknologiske løsninger, sagde Bo Cerup-Simonsen, direktør for Center for Olie og Gas – DTU, der står for at koordinere forskningen i DHRTC og for at binde resultaterne sammen til prototyper til nye løsninger, som industrien kan tage i anvendelse.

Stadig stort uudnyttet potentiale
Nøk for nøk har ny teknologi baseret på forskning og udvikling øget indvindingsgraden til et punkt, hvor nu gennemsnitlig 28 procent af olien er hentet op af undergrunden i den danske del af Nordsøen.
- 50 års udvikling har taget os derhen, hvor vi er dag. Der er allerede udført et kæmpe udviklingsarbejde. Men der er stadig meget olie dernede, som vi kunne hente op. For hver procentpoint, man øger produktionen (ud over de forventede 28%), giver det en indtjening på omkring 50 milliarder kr., til deling mellem stat og industri, sagde Bo Cerup-Simonsen.

Nye investeringer afhænger af ny viden
Vicedirektør Martin Hansen fra Energistyrelsen præsenterede den seneste prognose for indvinding af olie og gas frem til 2032. Den viser, at styrelsen fra 2022 forventer, at en væsentlig del af indvinding kun kommer, hvis det lykkes at implementere nye teknologiske løsninger.

- I er nødt til at gøre det umulige muligt, sagde Martin Hansen. Vi har travlt ude i Nordsøen, for der skal gang i en masse investeringer, og disse investeringer afhænger af, hvad det er muligt at opnå med ny teknologi og nye konceptuelle løsninger i fremtiden.

På konferencens første dag var ’co-creation’ i fokus med indlæg og dialog om, hvordan erhvervsliv og universiteter opnår det bedste samarbejde trods forskellige succeskriterier i organisationerne.
Anden konferencedag var dedikeret til videnskabelige præsentationer og dialog om de akademiske udfordringer.

Links:
Læs abstracts af de videnskabelige indlæg
Se programmet fra konferencen