Fra forskning til demonstration

Forskningen skal ende i validerede koncepter og prototyper, som industrien kan arbejde videre med. Derfor følger vi forskningsprojekter hele vejen fra idé til demonstration.

Målet for forskningsprojekter igangsat af Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) er at nå til et stadie, hvor konceptet for forskningen er valideret og industrien har en prototype, som de kan arbejde videre med. På centret sikres dette ved brugen af Technology Readiness Level (TRL).

Hos DHRTC anvendes TRL skalaen som den er defineret af API 17N. Skalaen anvendes til at vurdere, hvor moden en teknologi er. Alle teknologier vurderes ud fra et fælles sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik.

I DHRTC bruges TRL skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er.

Skalaen består af 7 trin. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der, hvor idéen er blevet til anvendelig teknologi.


*Ny løsning er demonstreret ved desk-top analyser, skalerede laboratorie-forsøg mv.

Hos DHRTC arbejder vi på at få forskningsprojekterne op på TRL skalaens tredje trin. På trin 3 er konceptet for en ny teknologi valideret og en prototype af teknologien er blevet konstrueret. Teknologien er her kommet så langt, at industrien har noget konkret at arbejde videre med og føre helt til trin 7, hvor teknologien er etableret.

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med teknologimodning i vores scientific framework her


Idea
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.
Download
Her kan du downloade DHRTC's generiske gate krav, som giver dig et overblik over hvad der forventes på TRL trin 1 til 3.