Udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer

Tight Reservoir Development (TRD)
Technology Readiness Level 0 arbejdsprogram

Udvinding af olie fra lavpermeable reservoirer (Tight Reservoir Development, TRD) er et nyt program. Sammen med de relevante partnere er vi lige nu i gang med at beskrive målene og hypoteserne for dette program. I løbet af denne proces har vi stillet dette spørgsmål: Hvordan kan vi forbedre olieindvinding/produktionen fra lavpermeable reservoirer ved hjælp af ny videnskabelig forskning?

Nogle af de vigtigste faktorer, der styrer indvindingen er:

  • Heterogenitet.
  • Forekomsten af sprækker samt udbredelsen af sprækker i reservoiret.
  • Reservoir-drive mekanisme (Naturkræfter i reservoiret, der fortrænger kulbrinter ud af reservoiret og ind i brøndboringen).
  • Olie egenskaber Wettability (wettability beskriver præferencen for en fast overflade til at være i kontakt med den ene fluid snarere end en anden).

Et af de lavpermeable reservoirer i Nordsøen er Nedre Kridt reservoiret. Det mergelholdige Nedre Kridt reservoir i den danske og norske sektorer af Central Graben danner et udbredt, men alligevel dårligt forstået reservoir med mulige store forekomster af olie og gas.

Udviklingen af programmet begyndte i 2016 og fortsætter i 2017, således at programmet færdigudvikles sammen med konkrete forskningsprojekter.

Følg DHRTC’s hjemmeside og denne side for flere oplysninger om vores fortsatte arbejde.

Billedekilde: Finn Jakobsen et al. 2003, GEUS

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Læs mere om brugen af Technology Readiness Level skalaen her.

Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.