Brønd- og produktionsteknologi (AWF2)

Advanced Water Flooding 2 (AWF 2)
Technology Readiness Level 0

Formålet er at identificere og udvikle løsninger til at forøge olieindvindingen fra den dybere del af Tor-formationen i Halfdan-feltet ved at etablere adgang og dræning via det eksisterende netværk af brønde. Seismiske 4D undersøgelser og kerneboringsdata fra den etablerede observationsbrønd viser en ujævn lodret vandfront i Tor-formationen, med god indvinding fra den øverste sektion, men lidt eller ingen indvinding fra det dybere område.

Find mere information i DHRTC årsrapport 2017.

DHRTC Hypotese

En rentabel løsning til forøgelse af indvindingen fra den dybere del af Tor-formationen kan udvikles ved at etablere adgang til denne del af reservoiret fra eksisterende brønde og forbedre waterflooding (fortrængning af olie med vand) i dette område.

For at muliggøre dette, skal der findes løsninger for at etablere kontakt til den nederste sektion af reservoiret fra eksisterende brønde, f.eks. baseret på optimering af den eksisterende Radial Jet Drilling-teknologi eller konkurrerende løsninger. Endvidere skal der udføres modellering af inducerede sprækker og Jet-brøndboringer for bedre at kunne karakterisere effekten heraf i den dybere del af Tor-formationen, som har en lavere permeabilitet. Denne model kan ligeledes anvendes til vurdering af mekanismer til styring af injektionen mod de nedre og mindre permeable sektioner. 

Arbejdet omkring forbedring af indvindingen fra den dybere del af Tor-gruppen er inddelt i to arbejdspakker:

Forventede nøgleleverancer for TRL-3

  • Computersimulering og model for inducerede sprækker
  • Laboratorietest af Radial Jet Drilling-teknologi eller konkurrerende løsninger
  • Afprøvning i stor skala af Radial Jet Drilling-teknologien eller konkurrerende løsninger
  • Forundersøgelse til udførelse af Oprullet Kompositrørledning (Fuldført)
  • Sektormodel-computersimuleringer af resultater med henblik på at fastslå den mest lovende og rentable løsning.

Samarbejde

Institutionelle samarbejdspartnere:

  • Danmarks Tekniske Universitet – Mekanik

Andre samarbejdspartnere:

 

Technology Readiness Level

I DHRTC bruges Technology Readiness Level (TRL) skalaen til at måle, hvor modent et forskningsprojekt er. Alle teknologier vurderes ud fra samme sammenligningsgrundlag, hvilket giver mulighed for et større samlet overblik. Det nederste trin er der, hvor forskningen stadig er på idéstadiet, mens trin 7 er der hvor ideen er blevet til anvendelig teknologi.

Du kan læse mere om TRL Skalaen her

Improved Sweep in Deep Tor

Maiya Medetbekova
Mød Ph.D studerende ved DHRTC Maiya Medetbekova, som fortæller om sin forskning inden for radial-jet drilling i Nordsøen.

Self-healing Cement

Søren Dollerup
Mød Søren Dollerup, PhD studerende hos, DHRTC partner institution, Aarhus Universitet og hør om hans arbejde med Selv-healende cement.
Ideas
Har du en idé eller et forslag til et konkret projekt, der kan bidrage til øget indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, så kan du indsende din idé her.