Forside

olie og gas streg 700x274 pix

DHRTC Technology Conference 2016

Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre afholder den 16. og 17. november sin første konference om potentialerne for den danske olie og gas i Nordsøen.
Technology Conference 2016

Kontakt

Foto: Colourbox

For yderligere oplysninger om Center for Olie og Gas – kontakt:
 
Direktør for Center for Olie og Gas – DTU:
Bo Cerup-Simonsen
Mobil: 21 78 94 03
Mail: bcsi@dtu.dk

Center for Olie og Gas – DTU

Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har indgået en aftale om at finansiere Center for Olie og Gas – DTU, som bliver etableret og drevet på DTU. Centeret vil beskæftige op mod 100 personer, når det er fuldt indkørt og vil bl.a. få tilknyttet forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS.

Målet for forskningscenteret er at danne ramme om en international forskning og tilbyde grundlaget for relevant forskningsbaseret uddannelse, der kan fremme og støtte tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprogrammer. Det overordnede formål er at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der øger olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen.